Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hk.

    10 Mayıs 2019

İşareti : 04/5000-1359
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; taraflarınca 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ekli (1) sayılı listesinde yer alan ürünler için belirlenen geri kazanım katılım paylarına ilişkin idari ve teknik esasların yer aldığı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Taslağının hazırlanmış olup, Genel Müdürlüğün internet adresinde ( www.csb.gov.tr/gm/cygm/) “Mevzuat” başlığı altında yer alan “Taslaklar” bölümünde yayınlandığı bildirilmektedir.


Bu kapsamda, söz konusu taslağın değerlendirilerek görüş ve önerilerinizin aynı adreste yer alan “Görüş İşleme Formu” ile birlikte 10 Haziran 2019 tarihine kadar gekap@csb.gov.tr elektronik posta adresine ve resmi yazı ile Genel Müdürlüğe gönderilmesi, bu tarihe kadar görüş bildirilmemesi halinde ise olumlu görüş bildirilmiş kabul edileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası