GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

    23 Mart 2020

İşareti : 05/5000-1140
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmış ve söz konusu değişiklik 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bir örneği ekte sunulan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiş ve geri kazanım katılım payına ilişkin örnekler içeren Tebliğin 12/B maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Ayrıca, Tebliğe geçici madde eklenerek, Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanların 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyecekleri ve anılan dönemler için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek : Geri Kazanım Katılım Payı Değişiklik Tebliğ (2 sayfa)