GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ

2022-06-29

İşareti : 04/5000- 2727
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;


Ticaret Bakanlığı alınan bir yazıda, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde ülkemize tek taraflı olarak hangi ülkeler tarafından tercihli tarife uygulandığına dair güncel bilgiye yer verilmiştir. 

Bu çerçevede, GTS kapsamında ülkemize tek taraflı olarak sadece Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda tarafından tercihli tarife uygulanmaktadır. Belirtilen konu ile ilgili olarak söz konusu güncel bilgilerin kullanılması suretiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin  Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi'nde (MEDOS) gerekli güncelleme yapılmış olup, bahse konu ülkeler dışındaki ülkelere Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) düzenlenmemesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,


Ankara Sanayi Odası

 

ONLINE HİZMETLER