FUAR DESTEKLERİ

2023-01-23

İşareti : 04/5000- 230
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;


Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda,  ihracatçıların yurt dışındaki fuarlara stant ile katılımları ve yurt dışı fuar organizasyonlarının tanıtımına yönelik yetkilendirilmiş yurt dışı fuar organizatörlerinin tanıtım faaliyetlerine yönelik olarak sağlanacak desteklere ilişkin üst limitlerin düzenlediği "5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar"ının 30'uncu maddesinde yer alan 'Bu karar kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.' hükmüne istinaden güncellenen destek üst limitlerine https://ticaret.gov.tr/data/5c500e9e13b87628e000a0d0/2023%20Destek%20%C3%9Cst%20Limitleri.pdf  adresinden ulaşılabildiği belirtilmiştir.


Bilgilerinize sunarız. 


Saygılarımızla


Ankara Sanayi Odası

 

 

 

ONLINE HİZMETLER