FBN - UNCTAD SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANDI

2020-11-18

İşareti : 05/5000-4903

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi'nden alınan yazıda, dünyanın ve ülkemizin COVID-19, doğal afetler, iklim, su vb. sorunlarla boğuştuğu bu dönemde, Derneklerinin de katılım sağladığı, Aile İşletmeleri Ağı (FBN) – Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) iş birliği projesi kapsamında,  aile işletmelerinin "Sürdürülebilirlik Andı İmzacısı" olmaya davet edildiği bildirilmektedir.

Sürdürülebilirlik Andı'na https://fbsd.unctad.org/make-the-pledge/ adresinden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası