FAS’IN TANGER – TETOUAN BOLGELERİNDE TRAFO MERKEZİNİN INSAATİ VE DONATİLMASİNA ILİSKİN ACİLAN IHALELER

2022-08-03

İşareti : 05/5000-3099

İrtibat : dim@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıya atfen, Fas'ın Tanger – Tetouan bölgelerinin elektrik ve su dağıtım hizmetlerinden sorumlu olan Amendis firması tarafından, Tanca şehri için 225/20 KV Moghogha kaynak trafo merkezinin inşaatı ve donatılması (052/22 TA nolu ihale) ve söz konusu trafo merkezinde 2 adet 225/20 KV-70 MVA trafo temini, montajı, bağlanması ve devreye alınmasına (053/22 TA nolu ihale) ilişkin iki uluslararası ihale açıldığı ifade edilmektedir.

 

Söz konusu firma tarafından yapılan duyuruda, ihale dosyalarının, "Direction des Achats et Marchés – Service Appels d'offres: Amendis Al Majd Quartier Al Majd Rue Jeddah Majher / +212539328028" adresinden alınabileceği veya Amendis firmasının internet sitesinden (www.amendis.ma) indirilerek temin edilebileceği belirtilmektedir.

 

İki ihaleye ilişkin tahmini bütçe ve ihalelere katılım için yatırılması gereken güvence miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

İhale Sayısı

Bütçe

Güvence

052/22 TA

57.600.000 Dirhem Yaklaşık5,621 Milyon US$

31.450.000 Dirhem Yaklaşık 3,069 Milyon US$

053/22 TA

1.150.000 Dirhem Yaklaşık 112.231 US$

630.000 Dirhem Yaklaşık 61.483 US$

 

 

Söz konusu ihale başvurularının içeriği ve sunulmasının kamu ihale düzenine uygun olarak hazırlaması gerektiği, ihaleye ilişkin zarfların 17 Ağustos 2022 günü saat 10:00'da (Yerel saat) açılacağı ve İhaleye ilişkin dokümanların https://achats.amendis.awsmaroc.veolia.ma/achats/SitePages/AvisAppelsOffres.aspx adresinden temin edilebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

ONLINE HİZMETLER