ERTELEME TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA İŞ VE YATIRIM FORUMU

    4 Ekim 2019

İşareti : 05/5000-2798
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi koordinasyonu ve Makedonya Ekonomi Odası işbirliğinde, 14 Ekim 2019 tarihinde InterContinental Hotel İstanbul’da Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Koço Anguşev ve Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Elvin Hasan ile Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın onurlandırmaları ile “Türkiye-Kuzey Makedonya İş ve Yatırım Forumu” düzenleneceği bildirilmişti.

Bahse konu İş Forumu, Sayın Bakanın programındaki değişiklik dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Revize tarih ve program tarafınıza bilahare iletilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek : Iade-Formu-79e (1 sayfa)