ERTELEME - KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

2022-06-23

İşareti : 05/5000-2651

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda, KOSGEB ve TOBB iş birliğinde, 23 Haziran 2022 tarihinde saat 14.00'da internet üzerinden düzenlenmesi planlanan KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Seminerinin ileri bir tarihe ertelendiği iletilmekte olup seminer tarihinin bilahare bildirileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

ONLINE HİZMETLER