ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN YÖNETİMİ BULUŞMASI

    10 Aralık 2018

İşareti : 08/5000-3120
İrtibat : ik@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından fonlanan, Çalışma Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcı olduğu ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun teknik desteği ile yürütülen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi”nin sosyal tarafların ve ilgili kamu kurumlarının sosyal diyalog konusunda kapasitelerinin güçlendirilmesi ve sosyal diyaloğa ilişkin farkındalığın bütüncül bir bakış açısı ile her düzeyde artırılmasını hedeflediği ifade edilmektedir. Bu amaca ulaşmak üzere KOBİ’lere ve diğer işletmelere yönelik sosyal diyalog konusunda farkındalığı artırmak üzere “Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi” buluşmasının düzenlenmesi planlanmaktadır.

Yazıda devamla, sosyal diyalog, endüstri ilişkileri ve insan kaynağı yönetimi konularında şirketlerde ortaya konulan iyi uygulama örneklerinin ve deneyimlerin paylaşılacağı ve sosyal diyalog konusunda farkındalığın artırılması amacına yönelik olarak düzenlenecek söz konusu konferansın ekte sunulan taslak gündem çerçevesinde, 18 Aralık 2018 tarihinde, İstanbul Hilton Bosphorus’da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, toplantıya katılım ücretsiz olup, İstanbul dışından katılacak katılımcıların konaklama ve ulaşım masrafları da ilgili Bakanlık tarafından karşılanacaktır. Söz konusu toplantıya katılmak isteyen firmalarımızın, insan kaynakları, endüstri ilişkileri veya ilgili birimlerinde görev yapan birer temsilcisinin isim, unvan ve iletişim bilgilerini en geç 11 Aralık 2018 Salı günü mesai bitimine kadar ilgili Bakanlığa e-posta yoluyla cerdem@csgb.gov.tr ve calbay@ilo.org iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

İlgili Kişi : Samet TURAN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

Çalışma Uzman Yardımcısı

Tel: 312 296 59 04