“ENDÜSTRİ 4.0 VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ” ANKET ÇALIŞMASI

    18 Mayıs 2019

İşareti : 04/5000-1416
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;

Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı’nda yürütülmekte olan “Endüstri 4.0 ve Türkiye Değerlendirmesi” konulu doktora tez çalışması için doktora öğrencileri tarafından firmaların mevcut durumlarını ölçmeye yönelik bir anket çalışması yapılmaktadır.

Ankete katılan firmalardan elde edilen veriler ışığında firmaların Endüstri 4.0 yolunda hangi seviyede olduklarının analiz edileceği ve istenildiği takdirde firmaların Endüstri 4.0 seviyesi ile ilgili bilgi paylaşımında bulunulacağı iletilmektedir. İlgilenen firmaların aşağıdaki linkte yer alan anketi cevaplandırması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Anket: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXG9DaZRU7H3AbcaWtpx2CT_uJWamK6dJL9WvB3je-irIPKw/viewform?vc=0&c=0&w=1