E-DEVLET HİZMETLERİ HK.

    24 Temmuz 2020

İşareti : 04/5000-3346
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alman yazıya istinaden, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde sunulan bir çok hizmetin e-Devlet kapısına aktarılarak vatandaşlarımızın/firmalarımızın kullanımına açıldığı belirtilmektedir. Bu kapsamda Bakanlıklarınca fiziki ortamda sunulan ve e-Devlet kapısına aktarılması mümkün olan tüm hizmetlerin elektronik olarak sunulması amacıyla aşağıda belirtilen hizmetlerin e-Devlet kapısından sunulmaya başlandığı bildirilmektedir:

– Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi (ODY/ÜDY) Muvafakat İşlemleri (Gerçek Kişi)

– Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi Kişi İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

– Yetki Belgesi Şube İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

– Acentelik Muvafakat İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

– Yetki Belgesi Acentelik İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

– Acente Listesi Sorgulama / Düzenleme (Gerçek/Tüzel Kişi)

Bilgilerinize sunarz.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası