DTÖ İLE UYUMLU SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİNE YÖNELİK AP KARARI

2021-04-19

İşareti : 05/5000-1834

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen, Avrupa Komisyonunun Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının (SKDM) tasarlanması ve uygulanması sırasında dikkate alması gereken hususlara ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu'nun (AP) görüşlerini içeren tavsiye niteliğindeki "DTÖ ile Uyumlu Sınırda Karbon Düzenlemesine Yönelik Parlamento Kararı"nın kabul edilmiş olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda AP tavsiye kararı ve söz konusu tavsiye kararında yer alan hususlara ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Avrupa Parlamentosunun DTÖ ile Uyumlu Sınırda Karbon Düzenlemesine Yönelik Parlamento Kararı.pdf