DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2019

    24 Mayıs 2019

İşareti : 04/5000-1530
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan devlet desteklerinin ayrıntılı olarak yer aldığı Devlet Yardımları Rehberi’nin Bakanlığın yeni teşkilat yapısı doğrultusunda sunulan hizmet ve uygulamalara göre yeniden hazırlandığı bildirilmektedir.

İhracatçılarımızın Bakanlık destekleri hakkında en güncel bilgiye toplu olarak ulaşmalarını sağlamak üzere hazırlanan ve aşağıda bağlantısı yer alan Devlet Yardımları Rehberi Bakanlık internet sayfasında elektronik erişime açılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

https://ticaret.gov.tr/data/5b87fac913b8761160fa1cf0/Devlet_Yardimlari_Rehberi.pdf