DEPOZİTO UYGULAMA PLANLARI HK

2021-05-04

İşareti : 04/5000-1997
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından  29.06.2020 tarihli ve 132871 sayılı Olur ile yayınlanan "Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalaj İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca piyasaya süren işletmeler tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulan depozito uygulama planlarının, plan formatı kapsamında  değerlendirilerek, format yönünden uygun bulunan planlar için onay kodu tahsis edildiği bildirilmektedir.


Piyasaya süren işletmelerce depozito uygulama planları kapsamında gerçekleştirilen işlemler, bu planlar kapsamında yapılan bildirimler ve yine bu planların Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikle ilişkilendirilmesine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından bir bilgilendirme notu hazırlanmış olup, ayrıca Ambalaj Bilgi Sistemi portalı üzerinden ilgililer ile paylaşıldığı belirtilmektedir. 


İlgi yazıda, Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalaj İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamındaki uygulamaların mevzuat ve duyuru metninde yer alan hususlara dikkat edilerek yürütülmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.


Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


Ankara Sanayi Odası


 


Ek Listesi:
Depozito Uygulama Plânları.pdf