CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM OFİSİ – SEKTÖREL YATIRIM YOL HARİTALARI RAPORUNUN HAZIRLANMASI PROJESİ

    5 Kasım 2019

İşareti : 05/5000-3170
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden alınan yazıda, Türkiye’nin sunduğu yatırım fırsatlarını küresel iş dünyasına tanıtma ve yatırımcılara Türkiye’ye yapacakları yatırımın her aşamasında destek verme görevini üstlenmiş tek resmi kuruluş olan Ofise 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile “yatırımların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak” ve “Türkiye’de yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak veya ilgili kurum ve kuruluşlardan toplamak, güncellemek, ve dağıtmak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmak” görevlerinin de tevdi edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bu amaç ve görevlere koşut olarak On Birinci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2019-2021) ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2019-2020 Eylem Planında “sektörel yatırım yol haritalarının hazırlanması” görevinin de Ofislerine verildiği, sektörel yatırım yol haritaları ile şirket kuruluşundan yatırımın faaliyete geçtiği ana kadar tamamlanması gereken tüm bürokratik işlemlerin; izin, onay, ruhsat ve lisansların tespit edildiği, yatırımcılar için rehber niteliğinde bir belgenin hazırlanmasının amaçlandığı, çalışma kapsamında; yatırımları ilgilendiren tüm bürokratik süreçler için atılması gereken adımlar, başvuru mercii, gerekli belgeler, işlem süreleri ile işlem ücretlerinin tespit edileceği ifade edilmektedir.

Çalışmanın verimli ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için hizmet alımı yapılmış olup “Sektörel Yatırım Yol Haritaları Raporunun Hazırlanması Projesi”, Ofis ile yüklenici firma Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş arasında 02.09.2019 tarihinde imzalanan sözleşme ile başlatılmıştır. Bu kapsamda, yatırımcıların yararlanacağı ve yol gösterici nitelikte olan sektör kılavuzlarının hazırlanması amacıyla yukarıda sıralanan hususlarda veri toplama çalışmaları başlatılmış olup bu çalışmalar esnasında Ofis ve yüklenici firma personeline gerekli her türlü desteğin ve imkanın sağlanması talep edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası