COVID-19 SALGINI NEDENİYLE 2019 YILI YILLIK İŞLETME CETVELİ SÜRE UZATIMI

    18 Mayıs 2020

İşareti : 05/5000-2152
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde belirtildiği üzere, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği her yıl Nisan ayı sonuna kadar doldurulması gereken Yıllık İşletme Cetvelini COVID-19 salgın riski nedeniyle veremeyen sanayicilerin anılan Kanun çerçevesinde Bakanlığa başvurusu halinde 4 aya kadar uzatılması, Bakanlık yetkisinde olup bu kapsamda mücbir sebep bildirme ve işletme cetveli veri girişi erteleme talepleri, sisteme girilerek gerçekleştirilebilmektedir. Erteleme işlemini gerçekleştirmede izlenecek adımlar https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/MailAttachments/MucbirSebebBasvurusuNasilYapilir.pdf bağlantısında yer alan kılavuzda anlatılmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası