COVID-19 KÜRESEL SALGIN SONRASI UYGULAMAYA KONULAN ÖNLEMLER RAPORU

    26 Mart 2020

Sayın Üyemiz,

Odamız tarafından hazırlanan “COVID-19 Küresel Salgın Sonrası Uygulamaya Konulan Önlemler Raporu” ekte bilgilerinize sunulmaktadır

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek : Rapor

Ek: Rapor V-2

Ek: Rapor V-3

Ek: Rapor V-4

Ek: Rapor V-5

Ek: Rapor V-6

Ek: Rapor V-7