COĞRAFİ İŞARETLERİN KAPSAMININ ZANAAT VE SANAYİ ÜRÜNLERİNE GENİŞLETİLMESİ

2023-12-04

İşareti : 00000012/- 3487

İrtibat : gym@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından 13 Nisan 2022 tarihinde sunulan ve halihazırda tarım ürünleri ve alkollü içecekleri kapsayan coğrafi işaret korumasının, zanaat ve sanayi ürünlerine genişletilmesini öngören Tüzük Teklifi'nin 12 Eylül 2023 tarihinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edildiği hususunun, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından Birliğe iletildiği bildirilmiştir.

AB Konseyi tarafından 9 Ekim 2023 tarihinde kabul edilen yeni Tüzük ile tarım ürünleri ve alkollü içeceklere yönelik mevcut AB coğrafi işaret korumasını tamamlayacak şekilde, mücevher, tekstil, cam, porselen gibi zanaat ve sanayi ürünleri için AB düzeyinde doğrudan uygulanabilir coğrafi işaret koruması oluşturulacağı ve söz konusu Tüzüğün Avrupa Parlamentosu Başkanı ve Konsey Başkanı tarafından imzalandıktan sonra, 27 Ekim 2023 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı ifade edilerek, yayımını takip eden yirminci günde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Bu itibarla, ekte sunulan Tüzük taslağının incelenerek, Türkiye'de tescilli mücevher, tekstil, cam, porselen gibi zanaat ve sanayi ürünlerinin AB'de tescil edilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması hususu bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Taslak Tüzük Metni.pdf
ONLINE HİZMETLER