ÇEVRE ETİKETİ YÖNETMELİK TASLAĞI

2020-10-14
Sayı : 03/5000-4329
Konu : Çevre Etiketi Yönetmelik Taslağı
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; ülkemizde ulusal çevre etiketi sisteminin kurulmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete'de yürürlüğe giren Çevre Etiketi Yönetmeliği'nin sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre amaçları çerçevesinde yeniden hazırlandığı belirtilmiştir.
 
Bu kapsamda; https://ced.csb.gov.tr/taslak-yonetmelikler-tebligler-kriterler-i-476 linkinde yer alan Çevre Etiketi Yönetmeliği Taslağı'na ilişkin görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, aynı linkte yer alan görüş bildirme formuna işlenerek en geç 22 Ekim 2020 tarihine kadar TOBB'a  iletilmek üzere Odamıza yazılı olarak, ayrıca ticaret@aso.org.tr  adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası