ÇEŞİTLİ BAKANLIKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ TALEBİ

2023-01-23

İşareti : 05/5000 - 264

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Odamız tarafından üyelerimizin rekabet gücünü artırmak ve karşı karşıya kaldıkları sorunları gidermek üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulmakta olup bu çerçevede çeşitli Bakanlıkların görev ve sorumluluk alanına giren konularda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriniz ile olabilecek diğer görüş ve değerlendirmelerinizin 25 Ocak 2023 tarihine kadar https://www.aso.org.tr/form/cesitli-bakanliklar-hakkinda-gorus-talebi-284 adresinde yer alan formun doldurularak iletilmesi veya Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü'ne e-posta yoluyla (E-posta: buse.yilmaz@aso.org.tr) bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

ONLINE HİZMETLER