Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1233 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, COVID-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edildiği ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1232 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) kapsamında, Odamızın da eş organizatörü olduğu, su, kanalizasyon, atık ve hammadde yönetimine ilişkin çevre teknolojileri alanında üniversiteleri, araştırma kurum ve kuruluşlarını, KOBİ’leri 4-8 Mayıs 2020 tarihlerinde Almanya’nın Münih şehrinde bir araya getirmeyi amaçlayan IFAT 2020 Fuarı, Almanya Sağlık Bakanlığı ve Bavyera Eyalet Hükümeti’nin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1231 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, 26.03.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) ile getirilen değişikler hakkında hazırlanan bilgi notu ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek : 7226 Sayılı Torba Kanuna İlişkin Bilgi Notu (17 sayfa)

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1228 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Koronavirüs salgınının gün geçtikçe daha çok etkilerini hissettirmesi ile ekonomik ve sosyal hayatı ilgilendiren önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda, 2.4.2020 tarihinde Cumhurbaşkanımızın imzası ile 2020/5 Sayılı Genelge Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Genelge ile yüklenicilerin kamu ihale sözleşmelerinde yer alan edimlerini, koronavirüs salgını nedeniyle ifa edememeleri halinde sözleşmenin süresinin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1219 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’na Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen yazıya atfen, yeni tip korona virüs salgını kapsamında, Bilim Kurulunun 09.03.2020 tarihli toplantısında, uluslararası katılımlı organizasyonlar ve bu toplantılara katılımların salgının sonlanmasına kadar ertelenmesinin tavsiye edildiği bildirilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1213 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Ankara’nın ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermek; salgının yayılımının en aza indirilmesini ve kontrol altına alınmasını sağlamak; başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunmasına yardımcı olmak ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla, toplam bütçesi 15.000.000 TL olan “COVID-19 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1212 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, 30.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2325 sayılı Kararla, “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karada Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe girdiği belirtilerek söz konusu kararla birlikte yapılan ve önem arz eden değişiklikler sıralanmaktadır: *Kredi kefaleti kullanan işletmeler, 6183 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1211 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği ve daha önce geçiş sürecinde firmalarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla 01/01/2020-31/03/2020 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yapılacak başvuruların mer’i Genelgelerdeki […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1209 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan (TÜBİTAK) alınan ve COVID-19 (Koronavirüs) ile ilgili ulusal ve uluslararası çağrılar, başvuru şartları ve kapsamı hakkında ayrıntılı bilgiler içeren belge ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek : COVID19 İLE İLGİLİ ÇAĞRILARA İLİŞKİN BİLGİLER (12 sayfa)

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1208 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yazısına atfen, ekmek ve ekmek çeşitleri satışında alınan ihtiyati tedbirler kapsamında uyulması gereken kurallara dair İl Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı ve ayrıca TOBB ile Bakanlık arasında yapılan protokol uyarınca düzenlenen Ekmek Hijyen Eğitimleri konusunda, COVID-19 (Koronavirüs) salgınının devam […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1195 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) alınan yazıda, Koronavirüs’e karşı mücadele devam ederken süreklilik arz eden faaliyetleri sürdürme gayretleri çerçevesinde, 2019 yılı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının hazırlıklarına başlandığı belirtilmektedir. Yazıda, 2019 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’na katılabilmek için alt sınırın, üretimden satışlarda 125 Milyon TL […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 07/5000-1181 İrtibat : sicil@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Akkuyu NGS Projesine (Proje) ilişkin çalışmalar santralin sahibi ve gelecekteki işletmecisi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. isimli, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş Proje Şirketince yürütülmekte olup, Proje kapsamındaki ihaleler Akkuyu Nükleer A.Ş. ve yüklenici firmalar tarafından (Titan-2, IC İçtaş) Rosatom (nükleer enerji alanında yetkili Rus devlet şirketi) kurallarına […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 07/5000-1181 İrtibat : sicil@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Biriliğinden alınan bir yazıda, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış anonim ve limited şirketlerin genel kurullarının ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebilmesi ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanabilmesi hususları […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1179 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, üyelerin talepleri doğrultusunda Birliklerince yapılan girişimler neticesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Otopark Yönetmeliğinin Geçici 4üncü maddesinde belirtilen yürürlük tarihinin 30.06.2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1177 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, 5 Mart 2020 tarihinde kamuoyuna duyurusu yapılarak erişime açılan “Sanal Ticaret Akademisi”nin Türk ticaret ve ihracat ekosistemini güçlendirmek amacıyla geliştirilen, girişimcilere, esnaflara, sanatkarlara, öğrencilere, çalışanlara ve kariyerine katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşlara yönelik bir uzaktan […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1162 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Ankara Valiliği’nden alınan yazıda, ülkemizde ve dünyada son dönemde görülen COVID-19 (Koronavirüs) salgınını fırsat gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla alınması gereken tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı’nın ilgili yazısı iletilmektedir. Bir örneği ekte sunulan bahse konu yazıda, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1167 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda, 30 Mart 2020 tarihinde Türkiye saati ile 13:00’da Pekin, Seul ve Roma Büyükelçilerimizle güncel gelişmelerin değerlendirileceği “COVID-19 Tecrübeleri” konulu bir webinar düzenleneceği bildirilmektedir. Bahse konu webinara katılım sağlanması için https://zoom.us/webinar/register/WN_7RDEb8ekSUyPSZW6E6xIow adresinden kayıt yaptırılması hususunu bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1166 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, COVID-19 (Koronavirüs) salgınının ülkemizdeki etkilerini gidermek üzere alınan önlemlerden kısa çalışma uygulaması hakkında hazırlanan bilgi notu ekte sunulmakta olup notta kısa çalışma uygulamasının içeriği, başvuru koşulları ve belgeleri yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek : 1- Torba Yasa Sonrası Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilgi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1165 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi’nden (ATBD Council) alınan yazıda, ATBD Council ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezli Kuzeybatı Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCINW) olarak, Türkiye’nin ABD ile olan ihracatını artırmak ve ülkemizin ticari hedeflerine katkı sağlamak adına iş birliği kurdukları bildirilmektedir. Seattle, Washington merkezli, kâr […]

Ankara Sanayi Odası

Sayın Üyemiz, Odamız tarafından hazırlanan “COVID-19 Küresel Salgın Sonrası Uygulamaya Konulan Önlemler Raporu” ekte bilgilerinize sunulmaktadır Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek : Rapor Ek: Rapor V-2 Ek: Rapor V-3 Ek: Rapor V-4 Ek: Rapor V-5 Ek: Rapor V-6 Ek: Rapor V-7

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1156 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan yazıda, Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEPplus) hakkında bilgi verilmekte ve COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, program başvuruları kapsamında alınan önlemler ve uyarılar paylaşılmaktadır. KİGEPplus broşürü ve bahse konu uyarıların yer aldığı bilgilendirme metni ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek : 1- KİGEP […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1147 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği koronavirüs salgınına karşı DEİK tarafından alınmış olan önlemler aktarılarak 23 Mart 2020 (Pazartesi) – 30 Nisan 2020 (Perşembe) tarihleri arasında geçerli olmak üzere “Evden Çalışma Düzeni”ne geçileceği bildirilmektedir. Bu kapsamda, yukarıda anılan önlemler ile […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1139 İrtibat : ceyda.polat@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Akkuyu NGS Projesine (Proje) ilişkin çalışmalar santralin sahibi ve gelecekteki işletmecisi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. isimli, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş Proje Şirketince yürütülmekte olup, Proje kapsamındaki ihaleler Akkuyu Nükleer A.Ş. ve yüklenici firmalar tarafından (Titan-2, IC İçtaş) Rosatom (nükleer enerji alanında yetkili Rus devlet şirketi) kurallarına […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1143 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından koronavirüs (COVID-19) hakkında kamu sağlığının korunması ile eşya ve temel hizmetlere erişimi sağlamak adına 16 Mart 2020 tarihinde basın duyurusu yaparak bir kılavuz yayınladığı belirtilmekte ve anılan belgelerin gayriresmi çevirileri iletilmektedir. Bu kapsamda, çözüm sağlanması adına […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1142 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, 16 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında yer alan fuarların 1 Mayıs 2020 sonuna ertelenmesi ve bu dönemde takvimde bulunan fuarların iptal veya erteleme başvurularının yapılması gerektiği belirtilmektedir. Yazıda ayrıca, takvimde anılan tarihler arasında fuarı olan şirketlerin, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1140 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmış ve söz konusu değişiklik 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bir örneği ekte sunulan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1137 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Ankara Sanayi Odası (ASO), Covid-19 (Koronavirüs) salgınının ortaya çıkmasından bu yana, salgınla mücadele etmek, üyelerinin ve çalışanlarının salgından etkilenmesini önlemek ve olası etkileri asgari düzeye indirmek üzere, çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda, ASO tarafından Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak üyelere ve çalışanlara ilgili uyarılar ve bilgilendirmeler yapılmış, Oda […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1136 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 18 Mart 2020 tarihinde açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde “Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır.” hususu yer almıştır. Yapılan düzenleme ile kısa çalışma başvurularının 23.03.2020 (bugün) tarihi itibariyle İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1132 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, 18 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından açıklanan, Covid-19 (Koronavirüs) salgınının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içerisinde yer alan ve iş dünyamızı ilgilendiren hususlar listelenmiş olup anılan liste ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1128 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, fuarlarda sergilenmek üzere Suudi Arabistan’a geçici ihracı gerçekleştirilen eşya ile ilgili son dönemde yaşanan sorunlar hakkında Riyad Büyükelçiliğimiz tarafından Suudi Arabistan Gümrük İdaresi ile yazışmalar yapıldığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, bir örneği ekte sunulan yazıda, söz konusu […]