Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1288 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Akkuyu NGS Projesine (Proje) ilişkin çalışmalar santralin sahibi ve gelecekteki işletmecisi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. isimli, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş Proje Şirketince yürütülmekte olup, Proje kapsamındaki ihaleler Akkuyu Nükleer A.Ş. ve yüklenici firmalar tarafından (Titan-2, IC İçtaş) Rosatom (nükleer enerji alanında yetkili Rus devlet şirketi) kurallarına […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1295 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’na Varşova Ticaret Müşavirliği’nden iletilen yazıya atfen, Polonya’da ithalatçı firmaları dolandırma vakalarında artış gözlendiği, özellikle Polonya merkezli firmaların web-siteleri taklit edilerek veya tamamen sahte ad ve ürün çeşitliliği ile sahte web-sitesi kurarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, firmalarımızın […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1292 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda, DEİK/Türkiye – Finlandiya İş Konseyi ev sahipliğinde 16 Nisan 2020 Perşembe günü 15.00 – 16.00 saatleri arasında “EUTalks – Siber Güvenli Uzaktan Çalışma Webinarı”nın gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Covid-19 salgını sürecinde dünya genelinde sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gerek kamu gerekse özel sektör […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1291 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, IFAT 2020 Fuarının Eylül ayına ertelenmesi sebebiyle, söz konusu fuara paralel olarak yapılması öngörülen eşleştirme etkinliği, 4-5 Mayıs 2020 tarihlerinde “Sanal Uluslararası Eşleştirme Etkinliği – Çevre, Enerji, Döngüsel Ekonomide İnovasyon” baslığı altında gerçekleştirilecektir. Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, Odamızın da es organizatörü olduğu, atık ve geri dönüşüm, yenilenebilir […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1290 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Üniversite-sanayi etkileşimi yoluyla yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik etmeyi amaçlayan dinamik bir ağ olan “Üniversite Sanayi Yenilik Ağı – University Industry Innovation Network (UIIN)” tarafından Mayıs/Haziran aylarında ilk online Üniversite-Sanayi İşbirliği Konferansı’nın düzenlenmesi planlanmaktadır. Ağ hakkında detaylı bilgiye https://www.uiin.org/ adresinden erişim sağlanmakta olup tüm kurumsal ve kültürel engelleri […]

Ankara Sanayi Odası

Sayın Üyemiz, TÜİK tarafından bugün açıklanan Ocak 2020 dönemi İşgücü İstatistiklerine ilişkin Ekonomi Birimimizce hazırlanan bilgi notu ekte incelemelerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek: Ocak 2020 Dönemi İşgücü İstatistikleri

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1284 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin öncelikli olarak yapılmasına ilişkin yazısı iletilmekte ve anılan yazının Bakanlık tarafından tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderildiği bildirilmektedir. […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1283 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, “Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in talepleri doğrultusunda 25 Mart 2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı belirtilmektedir. Devlet destekli alacak sigortası sistemini yaygınlaştırmayı ve […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1282 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, COVID-19 (yeni tip Koronavirüs) ile mücadele kapsamında Türk Standardları Enstitüsü (TSE), CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) ve CENELEC (Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi) ISO ve IEC ile birlikte, tıbbi cihazlar ve kişisel koruyucu ekipmanlarda dâhil olmak üzere bir dizi Avrupa Standardını (EN) ve ISO/IEC standartlarını salgınla mücadele çabalarını desteklemek […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1268 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Üyeleri dünyanın çeşitli ülkelerinin ulusal derneklerinden oluşan Agrievolution İttifakı tarafından yapılan Covid-19 Küresel Etki Anketi sonuçlarına dayanılarak hazırlanan değerlendirmeler, ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek : Agrievolution Covid-19 Impact Survey (12 sayfa)

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1280 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıya istinaden daha önce, 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden düzenlenen ve onaylanan Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)’nin üzerine karekod ve doğrulama koduna yer verilmek suretiyle Oda personelince ıslak olarak imzalanmasına söz konusu tarih itibariyle gerek olmadığı […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1279 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Bir malın imalatçısı, dağıtıcısı, ithalatçısı, bir imalatçının yetkili temsilcisi (acente, distribütör gibi) ve e-ticaret sitesi üzerinden alıcı ve satıcıları bir araya getiren aracı hizmet sağlayıcılarını yakından ilgilendiren 7223 Sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” 12.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanun, yayımı tarihinden itibaren 1 sene sonra […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1278 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, 04.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de 2 tane Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararı yayımlanmıştır. Söz konusu kararlara göre, 1) 9276 Sayılı Karar ile COVID-19 salgınının Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 35. Maddesi ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 19. Maddesi kapsamında mücbir sebep sayılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1265 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından COVID-19 (koronavirüs) salgını kapsamında alınan yeni tedbirler çerçevesinde, kredi destek programlarından faydalanan işletmelerin bankalara ödeyecekleri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki kredi taksitleri 3 ay ertelenmiştir. 713 milyon TL’lik borcu 3 ay süreyle ertelenen 136.255 işletme […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1264 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, Avusturya tarafından 11 Mayıs 2020 tarihinde Odamızın da es organizatörü olduğu “Sanal Uygulamalı Yapay Zeka Konferansı ve İkili İşbirliği Görüşmeleri” etkinliği düzenlenecektir. Söz konusu etkinlikte, gerçek is dünyasının yapay zekadan nasıl faydalanacağı üzerinde durulacaktır: – iş dünyasına yönelik yapay zeka kullanım örnekleri – […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1260 İrtibat : dim@aso.org.tr SSayın Üyemiz, Ankara Valiliği’nden alınan yazıda, İçişleri Bakanlığı’nın Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri Yaş Sınırlamasına dair Genelgeler kapsamında alınan “İlave Tedbirler” konulu Genelgesi, içerisinde yer alan tedbir ve düzenlemelerin hassasiyetle takip edilerek titizlikle uygulanması, gerekli tüm hazırlıkların yapılarak mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1250 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgelerinin sadece MEDOS sistemi üzerinden düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçileceği bildirilmektedir. Bu kapsamda daha önce hem manuel hem de elektronik olarak düzenlenebilen […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1249 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Ankara Valiliği’nden alınan yazıda, İçişleri Bakanlığı’nca gönderilen ve Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri Yaş Sınırlamasına dair Genelgeler kapsamında alınan “Yaş Sınırlaması İstisnaları” konulu Genelge, kapsamında yer alan tedbir ve düzenlemelerin hassasiyetle takip edilerek titizlikle uygulanması, gerekli tüm hazırlıkların yapılarak mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1241 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 (Koronavirüs) salgınının etkilerini hafifletmek ve yaratacağı ekonomik sorunlarla başa çıkmak üzere, tüm ülkeler gibi Avrupa Birliği (AB) tarafından da çeşitli tedbirler alınmakta ve uygulamaya konmaktadır. AB tarafından alınan tedbirler arasında, Birliğe üye ülkelerin salgınla mücadelesine yardımcı olmak üzere kaynak sağlanması, Birlik programlarından […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1218 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Akkuyu NGS Projesine (Proje) ilişkin çalışmalar santralin sahibi ve gelecekteki işletmecisi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. isimli, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş Proje Şirketince yürütülmekte olup, Proje kapsamındaki ihaleler Akkuyu Nükleer A.Ş. ve yüklenici firmalar tarafından (Titan-2, IC İçtaş) Rosatom (nükleer enerji alanında yetkili Rus devlet şirketi) kurallarına […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1240 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, COVID-19 (Koronavirüs) salgınının ülkemizdeki olumsuz etkilerini asgari seviyeye indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın alınan tedbirlere ek olarak tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların giderilmesi ve gerekli kolaylığın sağlanması hususundaki yazısı, Ankara Valiliği tarafından Odamıza gönderilmiştir. Söz konusu yazıda, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de vaka sayısında artışlar yaşanan salgının en […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1239 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından iletilen “Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru”da COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sigorta prim ödemelerinin ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmektedir. Bahse konu duyuru ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek : SGK PRİM ERTELEME (3 sayfa)

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1238 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Adalet Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilen “kamu personelinin maaşından yapılan icra kesintilerine devam edilip edilmeyeceğine ve birden fazla icra dosyası olanlardan icra kesintisi bitenler için bekleyen yeni icra dosyalarına kesinti yapılıp yapılmayacağına ilişkin” görüş talebi yazısında, maaş hacizleri hakkında değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Bu değerlendirmeler ışığında, nafaka […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1237 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ve İslam Kalkınma Bankası (İKB) tarafından koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin olarak basın açıklamaları yapıldığı belirtilmektedir. Bahse konu basın açıklaması ile açıklamanın özetlendiği yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek : […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1235 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Odamızın da ortağı olduğu Avrupa İşletmeler Ağı desteğiyle, 4-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında İsveç tarafından tekstil ve ayakkabı sanayilerinde üretim ortakları arayan tasarımcıları, firmaları imalatçılar, hizmet sağlayıcılar ve tedarikçilerle buluşturacak olan sanal eşleştirme etkinliği platformu “Textile Connect 2020” gerçekleştirilecektir. Alıcı-tedarikçi toplantılarının düzenleneceği söz konusu platforma https://textile-connect-2020.b2match.io/ adresinden […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1234 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, 8.3.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (2009/8) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile “Birim Gümrük Kıymet” ibaresinin “CIF Kıymeti” olarak değiştirildiği, buna bağlı olarak 2.4.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile daha önce tonu 850 […]

Ankara Sanayi Odası

Sayın Üyemiz, TÜİK tarafından bugün açıklanan Mart ayı enflasyon verilerine ilişkin Ekonomi Birimimizce hazırlanan bilgi notunu ekte değerlendirmelerinize sunuyoruz. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası   Ek: Mart Ayı Enflasyon Verileri

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1233 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, COVID-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edildiği ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1232 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) kapsamında, Odamızın da eş organizatörü olduğu, su, kanalizasyon, atık ve hammadde yönetimine ilişkin çevre teknolojileri alanında üniversiteleri, araştırma kurum ve kuruluşlarını, KOBİ’leri 4-8 Mayıs 2020 tarihlerinde Almanya’nın Münih şehrinde bir araya getirmeyi amaçlayan IFAT 2020 Fuarı, Almanya Sağlık Bakanlığı ve Bavyera Eyalet Hükümeti’nin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1231 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, 26.03.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) ile getirilen değişikler hakkında hazırlanan bilgi notu ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek : 7226 Sayılı Torba Kanuna İlişkin Bilgi Notu (17 sayfa)