Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1405 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’na Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen yazıya atfen, Suudi Arabistan Krallığı’nın sınır kapılarında aldığı tedbirlere ilişkin Nota paylaşılmaktadır. Ekte sunulan bahse konu Nota’da, Suudi Arabistan Krallığı tarafından; 1) Ülkeye yapılacak eşya sevkiyatında deniz ve havayolu nakliyesi kullanılması, mecbur kalınmadıkça karayolu […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1392 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, “KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi” hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan sunum ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek : Alacak_Sigortasi_HalkSigorta_sunum (15 sayfa)

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1391 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından 22 Nisan 2020 tarihinde saat 14:00’da Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile Tajinvest yetkililerinin katılımıyla, zoom video konferans aracılığıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıya ilişkin davetiyle ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek : DAVETİYE (1 sayfa)

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1390 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde çıkarılan ve 17 Nisan 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 Sayılı “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hakkında hazırlanan bilgi notu ekte bilgilerinize sunulmaktadır. […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1389 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ilimizde il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulmasına, daha önce şehir giriş-­çıkış kısıtlamasına yönelik […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1384 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de tesiri altına alan COVID-19 (yeni tip Koronavirüs) küresel salgınının üyelerimizin faaliyetleri üzerindeki etkilerini ölçmek ve salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirmek amacıyla bir anket hazırlanmıştır. https://www.aso.org.tr/anket-covid-19/ bağlantısından erişim sağlanabilen anket formunun 24 Nisan 2020 tarihine kadar tarafınızca doldurulması önem arz […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1361 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın elektronik postasına atfen, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1362 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan yazıda, günlü ihracat bağlantı ve taahhüdü olan firmaların, faaliyetlerine ara vermeleri durumunda büyük zarar oluşturacak imalat sanayi firmalarının ve faaliyetlerine devam eden sektörlere girdi ve hammadde sağlayan firmaların bulundukları İl Valiliklerine başvuru yaparak sokağa çıkma yasağı ile ilgili taleplerini bildirmeleri gerektiği bildirilmiştir. […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1354 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’na Cidde Ticaret Ataşeliği’nden ulaşan yazıya atfen, İslam Kalkınma Bankası’nın Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasını teminen üye ülkeler için yaklaşık 2,3 milyar ABD doları tutarında bir bütçe ayırdığı, konuya ilişkin olarak söz konusu Ataşeliğimizce İslam Kalkınma Bankası (İKB) yetkilileri […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1344 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine iletilen yazısına atfen, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne çıkış yapmak üzere hareket/giriş gümrük idaresinden en geç 07/04/2020 tarihi saat 23:59’a kadar Dilucu Gümrük Müdürlüğü’ne sevk edilen “muz” cinsi eşya taşıyan araçların, söz konusu […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1348 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın ekte sunulan yazısında, Avrupa Komisyonu tarafından COVID-19 salgını koşullarında Avrupa Birliği Tek Pazarında mal, hizmet ve kişilerin serbest dolaşımının sürdürülmesi, Tek Pazarın bütünlüğünün korunması ve üye ülkelerce alınan önlemlerin orantılı ve ayrımcı olmayacak şekilde uygulanması amacıyla sınır yönetimi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1347 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, COVID-19 salgını nedeniyle endüstriyel güvenlik dünyasında büyük bir karmaşa meydana gelmiş, firmalar, çalışanları için uzaktan erişim seçeneklerini mümkün hale getirirken bu, siber saldırganlar için büyük bir avantaj sağlamıştır. Bu kapsamda, Sanayi kuruluşlarının bu kriz sırasında nasıl OT güvenliği ve uzaktan erişim sağlayabileceğini tartışmak üzere, OTD Bilişim ve […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1346 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, Odamızın da es organizatörü olduğu “Teknoloji ve Ticari İşbirliği Günleri 2020” sanal ikili işbirliği görüşmeleri etkinliği, 20-23 Nisan 2020 ve 13-17 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecektir. Almanya tarafından düzenlenen bu etkinlik, katılımcılara aşağıda sunulan konularla ilgili sanal ikili işbirliği görüşmeleri imkânı sağlayacak olup katılımcılara […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1345 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazısına atfen, Koronavirüsün yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleriyle ilgili olarak, KTY’nin 14 üncü maddesinin 21 inci fıkrası gereğince […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1339 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, 31 Mart 2020’de Ukrayna’da tarımsal amaçla kullanılan arazi satış moratoryumu 10.10.2019 tarihli 2178-10 sayılı Yasanın Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanan yasa ile kaldırıldığı, dolayısıyla Ukrayna’dan arazi alımına yeni kriterler getirildiği bildirilmektedir. Söz konusu yazı ekte bilgilerinize […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1338 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) edinilen bilgi uyarınca, talepleri doğrultusunda İşe Devam Kredisi kapsamında Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti 100 milyar TL’ye, kullanılabilecek kredi limiti 125 milyar TL’ye çıkarılmış olup öncelikle COVID-19 nedeniyle olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi üyelerimizin kamu bankalarımıza başvurması önem arz etmektedir. Bilgilerinize […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-1337 İrtibat : ik@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere Odamız, işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Odamız ile İŞKUR arasından Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Bunun yanı sıra istihdamın artması […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1327 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, UPS Turkey ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 10:00’da “Online Export Akademi”, Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı düzenleneceği bildirilmiştir. Export Akademi, ihracat yapmayı hedefleyen tüm girişimcilere ve ihracat yapmış ancak yeni pazarlara açılmak isteyen işletmecilere; uluslararası sanal pazarlarda satış yöntemleri, online […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1329 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 24.03.2020 tarihinde yayınlanan 518 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Koronavirüs salgınından ve alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen sektörler belirlenmiştir. Bu çerçevede, mükelleflerin “Mücbir Sebep” kapsamına girip girmediğinin tespitine yönelik Gelir İdaresi Başkanlığınca sorgu ekranı açılmış olup aşağıdaki adımlar izlenilerek bu sorgu […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1326 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere mevcut uygulamada Kapasite Raporu ve Yerli Malı Belgesi müracaatları Odamıza yapılmakta idi.14 Nisan 2020 tarihi itibarı ile Kapasite Raporu ve Yerli Malı Belgesi müracaatları TOBB Sanayi Bilgi Sistemi olarak adlandırılan sistem üzerinden yapılacaktır.Bu uygulama için www.sanayi.org.tr web adresi kullanılacaktır. Yeni uygulamada, başvurunun firmalar tarafından sisteme […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1308 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına alan ve tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmını devlet destekli havuzdan karşılayan “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi” hakkında 16 Nisan 2020 tarihinde saat 14:00’da http://alacaksigortasi.tobb.org.tr adresinde internet üzerinden bir bilgilendirme seminerinin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1305 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından açılan “Ağlara Üyelik Desteği” çağrısı kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşların bilim ve teknoloji alanında Avrupa çapındaki etkin olan ağ yapılarına üye olabilmeleri ve üyeliklerini sürdürebilmeleri için giriş ve üyelik aidatlarının ödenmesi için destek sağlanması amaçlanmaktadır. 2020 ve 2021 yılları […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1302 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Ankara Valiliği tarafından iletilen ve 13.04.2020 günü saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere alınan İl Umumi Hıfzısıhha Kurul Kararları ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek : UHK 2020-21 (12.04.2020) Son (3 sayfa)

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1300 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınmakta olan yeni tedbirler çerçevesinde hazırlanan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı”na ilişkin açıklamalar içeren bilgi notu ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek : BİLGİ NOTU (11 sayfa)

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1299 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, 11 Nisan 2020 tarihli ve 31096 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 9294 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile, Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 3 üncü maddesinin 2 inci fıkrası kapsamında vize edilen sanayi sicil belgelerinin dilekçe ekinde […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1288 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Akkuyu NGS Projesine (Proje) ilişkin çalışmalar santralin sahibi ve gelecekteki işletmecisi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. isimli, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş Proje Şirketince yürütülmekte olup, Proje kapsamındaki ihaleler Akkuyu Nükleer A.Ş. ve yüklenici firmalar tarafından (Titan-2, IC İçtaş) Rosatom (nükleer enerji alanında yetkili Rus devlet şirketi) kurallarına […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1295 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’na Varşova Ticaret Müşavirliği’nden iletilen yazıya atfen, Polonya’da ithalatçı firmaları dolandırma vakalarında artış gözlendiği, özellikle Polonya merkezli firmaların web-siteleri taklit edilerek veya tamamen sahte ad ve ürün çeşitliliği ile sahte web-sitesi kurarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, firmalarımızın […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1292 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda, DEİK/Türkiye – Finlandiya İş Konseyi ev sahipliğinde 16 Nisan 2020 Perşembe günü 15.00 – 16.00 saatleri arasında “EUTalks – Siber Güvenli Uzaktan Çalışma Webinarı”nın gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Covid-19 salgını sürecinde dünya genelinde sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gerek kamu gerekse özel sektör […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1291 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, IFAT 2020 Fuarının Eylül ayına ertelenmesi sebebiyle, söz konusu fuara paralel olarak yapılması öngörülen eşleştirme etkinliği, 4-5 Mayıs 2020 tarihlerinde “Sanal Uluslararası Eşleştirme Etkinliği – Çevre, Enerji, Döngüsel Ekonomide İnovasyon” baslığı altında gerçekleştirilecektir. Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, Odamızın da es organizatörü olduğu, atık ve geri dönüşüm, yenilenebilir […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1290 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Üniversite-sanayi etkileşimi yoluyla yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik etmeyi amaçlayan dinamik bir ağ olan “Üniversite Sanayi Yenilik Ağı – University Industry Innovation Network (UIIN)” tarafından Mayıs/Haziran aylarında ilk online Üniversite-Sanayi İşbirliği Konferansı’nın düzenlenmesi planlanmaktadır. Ağ hakkında detaylı bilgiye https://www.uiin.org/ adresinden erişim sağlanmakta olup tüm kurumsal ve kültürel engelleri […]