Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-213 İrtibat : ik@aso.org.tr Sayın Üyemiz, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan alınan bir yazıya atfen: Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için ulusal meslek standartları […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti: 05/5000-215İrtibat: dim@aso.org.trSayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, Malta Cumhurbaşkanı Sn. Marie Louise Coleiro Preca’nın ülkemize gerçekleştireceği resmi ziyaret vesilesiyle DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi tarafından, Malta Ticaret Odası’nın işbirliği ile 23 Ocak 2019 Çarşamba günü İstanbul Conrad Hotel’de 09:00 – 14:00 saatleri arasında “Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı”nın gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Yazıda, şu anda […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-182İrtibat : ik@aso.org.trSayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikasından alınan bir yazıya atfen; Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından tekstil sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında Çözgü Operatörü (seviye 3), Tahar Operatörü (seviye 3), Dokuma Operatörü (seviye 3, 4 ve 5) mesleklerinde ulusal meslek standartlarının (UMS) hazırlandığı […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-202İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz, Odamız üyesi bir firma tarafından Odamıza intikal eden yazıda; Hunan Standars Steel Co. Ltd. 4 Federal Mansions, Luyun Ave,Gaoxing District, Changsha City, Hunan, China adresinde bulunan firmadan sipariş verilerek ithal edilen boru ve fittings malzemelerinin ödemesinin yapıldığı, ancak söz konusu malzemelerin 24.0.7.2018 tarihinde Derince Gümrük Müdürlüğünden çekilip, fabrika sahasına […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-173İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Odamız tarafından Eurochambers koordinatörlüğünde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında, Avrupa Birliği ERASMUS+KA3 çerçevesinde, “AC4SME-Çırak Bulunduracak KOBİ’lerin Desteklenmesi: KOBİ’ler için Çırak Koçları” adlı proje yürütülmektedir. Bu kapsamda hazırlanmış olan bülteni Ek’te bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,Ankara Sanayi Odası Ek :Ek :Bülten (6 sayfa)

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-206İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, 29/11/2018 tarih ve 7153 sayılı Kanun’un 8nci maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’na eklenen Ek Madde 13 hükmünün “Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-208İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısına atfen, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetlerinin ortaklığında 04-05 Haziran 2019 tarihlerinde Lahey’de düzenlenecek olan Küresel Girişimcilik Zirvesi (GES) 2019 için kayıtlara başlandığı; dünya çapında girişimcilerin, yatırımcıların ve iş çevrelerinin bir […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-205İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, 22-27 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul’da “IMOB 2019 Mobilya Fuarı” ile eş zamanlı olarak 21-24 Ocak 2019 tarihleri arasında alım heyeti programının gerçekleştirileceği belirtilmektedir. CNR Expo Fuar alanı 10. Holl’de 22 Ocak 2019 Salı günü saat 10:30’da gerçekleştirilecek olan […]

Ankara Sanayi Odası

Sayı : 03/5000-162Konu : Üretimde Dijital Dönüşüm ve Markalaşma Paneli Sayın Üyemiz; Odamız 35 No’lu Yazılı Sanayi Meslek Komitesi ile ASO 1. OSB işbirliğinde 29 Ocak 2019 Salı günü “Üretimde Dijital Dönüşüm ve Markalaşma Paneli” düzenlenecektir. ASO 1. OSB Toplantı salonunda gerçekleştirilecek olan panel, 4. Sanayi Devrimine uyum için öncelikli yol haritasının çizilmesi konusunda birçok […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-152İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının hazırlandığı belirtilmektedir. Hazırlanan taslak metnin gerekçesi ile Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü internet sayfasında duyurular bölümünde (https://sug.sanayi.gov.tr/announcement.html?lang=tr&duyuruId=a5c99e99-f96c-4418-8b68-8c80fe3e5fc6) yer almaktadır. Bu itibarla, taslak metnin 17/2/2006 tarihili ve […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-17İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıda, 4-8 Şubat 2019 tarihleri arasında savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren 12 ABD firmasının Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirilmektedir. Yazıda, söz konusu ticaret heyetine katılan ABD’li firmaların, hızla büyüyen Türk savunma ve havacılık sektörünü daha yakından tanımak ve Türkiye’de […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-65İrtibat : ik@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nden alınan bir yazıda: Kamu İhale Kurumu (KİK) işbirliği ile Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) tarafından 24-27 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul’da Kamu İhale Kurumu onaylı Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı’nın düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, Kamu İhale Mevzuatının sürekli güncellendiği, bu […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-103İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Amerikan Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan yazıda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin arasındaki ticaret hacmini arttırmaya ve iki ülkenin firmalarının ortak çalışmalar geliştirmelerine destek olmaya yönelik düzenlenen programlar çerçevesinde 22-25 Ocak 2019 tarihlerinde Las Vegas’ta gerçekleştirilecek olan Shot Show 2019’a Türk iş insanlarından oluşan bir heyet götürüleceği bildirilmektedir. Atıcılık, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-122İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, tehlikeli madde hakkında ilgili mevzuatta atıfta bulunulduğu üzere uygulanmakta olan idari para cezaları ile belgelendirme ücretlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 nci maddesi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-121İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, 28-31 Aralık 2018 tarihlerinde Resmi Gazete’de yayınlanan mevzuat kapsamında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararı, Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ile getirilen değişiklikler hakkında özet bilgiler içeren bilgi notu ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,Ankara Sanayi Odası Ek :Bilgi Notu

Ankara Sanayi Odası

Sayı: 05/5000-1 İrtibat: dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda, Pakistan Başbakanı Sayın Imran KHAN ülkemize gerçekleştireceği ziyaret kapsamında, Pakistan Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde, 3 Ocak 2019 Perşembe günü saat 20:00’da bir çalışma yemeği gerçekleştirilecektir. Pakistan Başbakanı Sayın Imran KHAN’ın katılımcılara hitap edeceği ve Ankara’da Birlik merkezinde gerçekleştirilecek çalışma yemeğinde ülkemiz ve […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3353İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz, Firmalarımızın çevre yönetimi ile ilgili teorik ve pratik bilgiye sahip olmalarını sağlamak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Odamız işbirliğinde 4 Ocak 2019 tarihinde Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonunda 09:00-18:00 saatleri arasında “Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması Toplantısı”nın düzenlenmesi planlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM ve Sanayi […]

Ankara Sanayi Odası

Sayı : 03/50-3338Konu : TOBB İl KGK-TOBB İl GGK Seçimleri Sayın Üyemiz, İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 25.12.2018 tarih 19374-544 sayılı yazısı Türkiye’de girişimcilik kültürünün yerleştirilmesi, girişimciliğin özendirilmesi amacıyla kurulmuş olan, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimlerinin 27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3334İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Odamız işbirliğinde daha önce 28 Aralık 2018 tarihinde Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonunda gerçekleştirileceği duyurulan “Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması Toplantısı” Bakanlarımız Sayın KURUM ve Sayın VARANK’ın programları nedeniyle ertelenmiştir. Bahse konu toplantıya ilişkin yeni tarih ve toplantı yeri daha sonra tarafınıza bildirilecektir. Bilgilerinize […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-3281İrtibat : ik@aso.org.trSayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan alınan bir yazıya atfen; Mesleki yeterlilik Kurumu (MYK) çalışma grubu tarafından Enerji sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında Florlü Soğutkan Teknik Personeli (seviye 5) mesleğinde taslak ulusal yeterlilik (UY) hazırlandığı bildirilmektedir. Söz konusu taslağa https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/goerue-suerecinde-olan-taslak-yeterlilikler adresinden ulaşılabilmekte olup konuya ilişkin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-3321İrtibat : ik@aso.org.trSayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda; TOBB tarafından Türkiye’nin 81 il ve 160 ilçesinde mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmeti verilmesi amacıyla kurulan ve kurulduğu günden bugüne ekte yer alan mesleklerde Oda ve Borsaların işbirliği ile şuana kadar 76 ilde 37 binden fazla adayın sınav ve […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3319İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen 20.11.2018 tarih ve 2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesinin yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Bahse konu “Genelge” ve “Proje Onay ve Teknik Rapor Hazırlama Kılavuzu”na TOBB ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3326İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışma uygulaması esaslarının 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 221’inci maddesi, 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Kararnamenin 121-125’inci maddeleri ile 21.11.2009 tarihli 27413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 74 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3310İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, ihracat beyannamesi kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren sadece elektronik ortamda düzenleneceği bildirilmişti. Bununla birlikte, ETGB. TIR ve NCTS beyannameleri kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin ise bir sonraki talimata kadar her iki usulde de (hem manuel hem […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3311İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından tedarikçilerle 2018 yıl sonu değerlendirmesi yapmak, 2019 yılı hedef ve beklentileri ile yenilenen başvuru sistemi ve süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere 27 Aralık 2018 Perşembe günü saat 14:00’da TeknoPark Ankara’da Tedarikçi Zirvesi 2018 Toplantısı gerçekleştirilecektir. Programı ekte sunulan toplantıya ilişkin kayıt formu www.dmo.gov.tr/Home/etkinlik/2 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3279İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz, 19.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7155 Sayılı Kanun ile ticari davalara ¨dava şartı¨ olarak getirilen arabuluculuk hakkında hazırlanmış bilgi notu ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,Ankara Sanayi Odası Ek :BİLGİ NOTU (3 sayfa)

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3267İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini artırmak ve bu şirketlerin ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri “TOBB Türkiye 100 Programı”nın yürütüldüğü belirtilmektedir. Yazıda, TOBB Türkiye […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3257İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile 14-17 Ocak 2019 tarihleri arasında Fas’a yönelik bir ticari heyet programı düzenleneceği; Fas’ın en büyük şehri Kazablanka’ya düzenlenecek ziyaret kapsamında, Türkiye-Fas İş Konseyi Ortak Toplantısı, ikili iş görüşmeleri, proje sunumları ve ilgili […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3256İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Sağlık Bakanlığı’nın yazısına atfen, Avrupa Birliği’nin kozmetik ürünlere ilişkin muhtelif mevzuatına uyum amacıyla son güncellemelerin yapılarak “Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın hazırlandığı belirtilmektedir. TOBB ana sayfasında “TOBB Birimleri/Avrupa Birliği Dairesi/Genel Bilgilendirme” bölümünde yer alan taslağa ilişkin olabilecek görüş ve […]

Ankara Sanayi Odası

Sayı : 03/50-3252Konu : Uygulamada Konkordato veKarşılaşılan Sorunlar Sayın Üyemiz, ANGİKAD-Girişimci İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen; son dönemde gündemde olan fakat karmaşık yapısı nedeniyle çok da iyi bilinmeyen konkordato konusunda, gerek alacaklılar, gerekse üçüncü kişileri aydınlatmak, bilgi eksikliğinden dolayı yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla, 24 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 9.30’da Odamız Zafer Çağlayan Meclis […]