Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2291İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz; T.C. Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Sanayinin Geliştirmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 no.lu Kanun 01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Kanun ile 6948 sayılı Sanayi Sicil […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2290 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, İran menşeli ürünlerin ithalatında 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren ithalata konu belgelerin ilgili konsolosluklarımız tarafından onaylanmış olma zorunluluğu getirileceğine ilişkin Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notu iletilmekte olduğu bildirilmektedir. Söz konusu bilgi notunun ilişikte bir […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2224İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Filipinler Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin yazısına atfen, Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen şirketlerin yasa dışı faaliyetlerde ve ön ödeme dolandırıcılığı girişimlerinde bulunduklarının tespit edilmiştir.Aşağıda isimleri verilen şirketlere, üyelerimizin hiçbir şekilde itibar etmemeleri hususunu bilgilerinize sunarız.Şirketler ListesiShin Premier International MerchantShin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2209 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Tayvan Büyükelçiliği, Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyon Temsilciliği tarafından Odamıza iletilen bir yazıda Tayvan Eximbank “Kredi Transfer Programı” hakkında bilgiler paylaşılmaktadır. Yabancı işadamlarının Tayvan’dan ithalat yapmalarını kolaylaştıran söz konusu program “Bankamızdan bankalara” düzenlemesi ile Tayvan Eximbank müşterilerinin ithalat işlemlerini finanse etmelerine destek olmak adına yurtdışındaki finansal kurumlara […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2199İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ankara İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 Sayılı Kanunun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayısı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve söz konusu Kanun ile 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2148 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, 30.11.2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanunla ülkemizin katılması uygun bulunan “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması”nın 02/07/2010 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2141İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge”nin 18.07.2017 tarih ve 58352 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yürürlüğe girdiği ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2135İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Türk Eximbank yazısına atfen, son dönemlerde Eximbank kredi başvurusunda bulunan firmalara yardımcı olmak bahanesi ile haksız menfaat sağlamak isteyen kişilerin ortaya çıktığı bildirilmektedir.İhracatçı üyelerimizin bu kişilere kesinlikle itibar etmemeleri hususunu bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2124İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) ile AB üyesi olmayan Akdenizli ortak ülkeler (Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Tunus ve Türkiye) arasındaki kalıcı ve kurumsal işbirliği temellerinin 1995 yılında başlayan Avrupa-Akdeniz İşbirliği ile (Euro-Mediterranean Partnership/Barselona) atılmış olduğu ifade edilmektedir.Bu kapsamda, Avrupa komisyonu tarafından […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2115İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, maden atıklarının yönetiminde kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve ülke genelinde etkin bir yönetim modelinin oluşturulması amacıyla, 2006/21/EC sayılı AB Maden Atıkları Direktifi ile uyumlu olarak hazırlanan ve 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2093İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, Avrupa Birliği’nin 1907/2006/EC sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Tüzüğü’nü uyumlaştırmak amacıyla Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği)’in 23/06/2017 tarih ve 30105 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandığı ifade edilmektedir.Aynı ilgi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2109 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, ihracatçılarımızın yurt dışı pazarlarda karşılaştığı pazara giriş engellerinin belirlenmesi ve periyodik olarak raporlanması amacıyla hazırlanan 2016 yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu’nun Ekonomi Bakanlığı tarafından nihai hale getirildiği belirtilmektedir. Ekonomi Bakanlığı internet sitesinde ihracatçıların kullanımına açılan “2016 Yılı Pazara Giriş […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2051 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; bilindiği üzere, 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile sanayi işletmelerini ilgilendiren önemli değişiklikler […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-2050İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, ihracatçılarımızın yurtdışı pazarlarda karşılaştığı pazara giriş engellerinin belirlenmesi ve periyodik olarak raporlanması amacıyla hazırlanan 2016 yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu’nun Bakanlık birimlerinin katkılarıyla nihai hale getirdikleri ifade edilmektedir.Bu çerçevede, ilk aşamada Bakanlık internet sitesinde ihracatçıların kullanımına açılması; […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1766 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/6)” 10.06.2017 tarih ve 30092 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’n de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/6)

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1697İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nden alınan bir yazıda, işletmelerde kullanılmayan kalibrasyon dışı kalmış, çalışır durumdaki makine/ ölçü aletleri/ laboratuvar ekipmanların meslek liseleri ile paylaşılarak sanayide çalışacak olan öğrencilerin kullanımına sunulmasını amaç edinen Derneğin bu sene de yeni ürün bağışları beklentisi ile çalışmalarına devam ettiği iletilmektedir.Bahse konu Derneğin faaliyetleri ve mesleki […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1531İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz;Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Tunus’ta 30 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan 71 sayılı yeni Yatırım Kanunu ve 3 uygulama Tebliği’nin 1 Nisan 2017 itibariyle yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.Genel olarak yatırım serbestisi prensibine dayanan yeni mevzuatta; başta pazara giriş olmak üzere, ekonomik faaliyetlere ilişkin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1539İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz;Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen; ülkemizce taraf olunan “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Ekipmana İlişkin Anlaşma”sında (ATP) yer alan ulusal ATP Uygunluk Belgesi’nin verilme koşullarını […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1538İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz;Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, tehlikeli malların, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren ve 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak taşınması […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1529 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, havalimanlarında ardiye ücretlerini (serbest zaman uygulamasını) düzenleyen 2017/10 sayılı Genelge’nin 05.05.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği; bahsi geçen ve bir örneği ekte yer alan Genelge’ye http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/genelgeler/2017 linkinden ulaşılabileceği belirtilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1522 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Yunanistan Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıda; ülkemiz ile Yunanistan arasındaki artan ikili ekonomik ilişkiler çerçevesinde, Yunanistan’da mülk satın alarak ya da bir yatırım faaliyetinde bulunarak, 250.000 Avro’dan daha fazla miktarda yatırım yapan yabancı vatandaşlara yönelik olarak Altın Vize Programı’nın getirildiği ve bu Program ile söz konusu vatandaşlara beş […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1471İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından iletilen yazıya atfen ülkemizin üyesi olduğu Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’nde (NATO) 1952 yılından beri aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği ve önemli bir müttefik olarak değerlendirildiği belirtilmektedir. NATO çalışmaları örgüt dışında kalan ülkelerden gelebilecek saldırılara karşı […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1469 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, ABD’nin “İran, Kuzey Kore ve Suriye Yayılmanın Önlenmesi Yasası (INKSNA)” kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 10 ülkeden 29 yabancı gerçek ve tüzel kişi hakkında 21 Mart 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaptırım karan alındığı belirtilmiştir. Yaptırım kapsamında alman […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-1427İrtibat :ik@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Abu Dabi Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, Büyükelçi Can Dizdar’ın, Dubai Başkonsolosumuz Erdem Ozan ile birlikte 20 Mart 2017 tarihinde EXPO-2020 organizasyon idaresini ziyaret ettiği kaydedilmektedir.Yazıda devamla, görüşme sırasında EXPO-2020 kapsamında açılan ihaleler ve mal alımlarına ilişkin olarak tüm duyuruların ve başvuruların internet […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1307İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Bakanlık tarafından hazırlanan “Zararlı Kimyasalların İhracat ve İthalatına İlişkin PIC Yönetmeliği Taslağı “nın görüşe açıldığı bildirilmektedir.Yazıda bahse konu taslak yönetmelik ve tehlikeli kimyasalların ithalat ve ihracat bildirimlerine ilişkin prosedüre dair bir rehber doküman hazırlandığı […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1295İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta uygulanan gümrük vergileri, ilave gümrük vergileri, toplu konut fonu ile damping ve korunma önlemleri gibi uygulamaların gümrük tarife istatistik pozisyonu bazında tek bir yerden görülebilmesini sağlayan gümrük vergisi sorgulama ekranının hizmete sunulduğu belirtilmektedir.Anılan sorgulama ekranına http://gumrukvergisi.ekonomi.gov.tr adresinden […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1275İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nden alınan yazıda, Kırıkkale-Kayseri Karayolu üzerindeki 500 dönümlük arazi üzerinde 64 parsel (50 adedi 3 ile 5 dönüm arası, 14 adedi ise 5 ile 7 dönüm arası ) olarak planlanan ve Türkiye’nin silah sanayi alanındaki ilk ve tek Organize Sanayi Bölgesi olacağı ifade edilen […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-1265İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, çeşitli Türk firmalarının Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’ni muhatap başvurularında İspanya’da olduğunu bildiren Mundo Papel Retiro NVSL isimli firmadan kağıt alımı yapmak istediklerini, anılan firmaca sunulan uygun fiyat teklifi kapsamında (özellikle Navigator marka kağıtlar) yüksek miktarda ithalatta bulunmayı planladıkları ve bu kapsamda […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1065İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, ihraç ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2017 yılı Şubat ayına ait 8 adet bildirim alındığı, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-1110İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Engellilerin toplumsal hayata katılımı için temel gerekliliklerden biri olan erişebilirliği sağlamak üzere, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3. Maddesine dayanılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan “Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir […]