Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-896 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, T.C. Ankara Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; bilindiği üzere, ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler; 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu kanun hükümlerine göre çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde yetki alanına göre; İl Müdürlükleri, Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-895 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,20-23 Mayıs 2019 tarihlerinde Toronto’da 25 bin kişinin, 120 ülkeden 1000’i aşkın startup şirketinin ve yatırımcılarının katılımıyla ‘’Collusion” isimli yüksek teknoloji konferansının düzenleneceği bildirilmektedir. Avrupa’da ‘’Web Summit”, Kuzey Amerika’da ise ‘’Collusion” ismiyle düzenlenen etkinliklerin dünyadaki en önemli yüksek teknoloji konferanslarından […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-867 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 8 Ocak 2019 tarihli bildiriminde özetle, 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden aşağıda kayıtlı kuruluşların çıkarıldığı bildirilmektedir. “IQe042name: GENERAL ESTABLISHMENT […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-865 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK/Türkiye-Kolombiya ve Türkiye-Ekvador İş Konseyleri tarafından Kolombiya ve Ekvador’a yönelik bir heyet ziyareti düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir. Kolombiya’da başkent Bogota, Ekvador’da başkent Quito ve Guayaquil şehrini kapsayacak olan ziyaret çerçevesinde, her iki ülkenin önde gelen kamu-özel kurum temsilcileri ile üst […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-885 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Cezayir hükumetinin uygulamakta olduğu ilave gümrük vergilerinin yüksekliğine ilişkin olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından Cezayir ile ihracatçılarımızın Pazar payının korunması ve artırılması için Cezayir makamları ile görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Ayrıca, Cezayir Ticaret Müşavirliğinden alınan bir […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-887 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, yeni dönem “Türkiye Sanayi Strateji Belgesi” ile ilgili eylem önerileri ile birlikte vizyon, hedef, politika başlığı önerilerinin ivedilikle talep edildiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, Türkiye Sanayi Strateji Belgesinde yer almak üzere olabilecek eylem önerilerinizin ekte […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-884 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) tarafından düzenlenen ve Odamızın destekçi olarak yer aldığı “HAMLE Sağlık Teknolojileri Yarışması ve Proje Pazarı” etkinliği için başvuruların 31 Mart 2019 Pazar günü sonlanacağı bildirilmiştir. Sağlık alanındaki projelerle başvurulabilecek yarışma kapsamında toplamda 35.000TL para ödülü, ücretsiz kuluçka ofisi desteği ve teknolojik […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-864 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; son zamanlarda Tayland’dan kağıt ve kağıt ürünleri ithalatı yapmak isteyen ülkemiz firmalarının dolandırıldıklarına ilişkin şikayetler ile bu ürünlerin Tayland’dan ithalatına ilişkin başvuru sayısında yaşanan artışa dikkat çekilerek, internette yoğun şekilde Tayland’dan ucuz kağıt […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-866 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, İktisadi Araştırmalar Vakfı’ndan alınan bir yazıda, Vakıf tarafından 19 Haziran 2019’da Kiev/Ukrayna’da Türkiye-Ukrayna Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesinde Yeni Ufuklar konulu bir sempozyumun düzenleneceği iletilmektedir. Sempozyum partneri Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odasının Ukrayna’da ki aynı konuda faaliyet gösteren firmaları sempozyuma davet edebilmesi için Türkiye’den sempozyuma katılacak firmaların listesini önceden […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-872 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, İran Ticaret Sanayiler Madenler ve Tarım Odası’ndan alınan yazıya atfen; Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT – İngilizcesi ECO) 2. Sağlık-Turizm Konferans ve Fuarı’nın (2nd ECO Confobition) 18-20 Haziran 2019 tarihlerinde, İran’ın Erdebil şehrinde düzenleneceği bildirilmektedir. Konferans oturumlarında aşağıdaki konulara yer […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-871 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, G20 Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu (Trade and Investment Working Group- TIWG)’nun ilk toplantısının 15-16 Ocak 2019 tarihlerinde Japonya’da yapıldığı belirtilerek, söz konusu toplantıda sürdürebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanmasına yönelik üye ülkelerde izlenen iyi politika örneklerinin ve özel sektörün […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-857 İrtibat : teknik@aso.org.tr Sayın Üyemiz; 12/03/2019 tarih ve 34221550-010.05-2622 sayılı T.O.B.B. bilgilendirme yazısı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı” görüşlere açılmıştır. Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17/02/2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 07/5000-767 İrtibat : sicil@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme Merkezi Başkanlığı’ndan alınan yazıda, Enstitülerinin 132 sayılı kanun ile kurulmuş bir kamu kuruluşu olduğu, bütçesini, vermiş olduğu hizmetler karşılında aldığı ücretlerden oluşturmakta olduğunu, ülkemiz sanayicisinin kalite altyapısının güçlendirilmesi ve sanayicilerin uluslararası alanda rekabet gücünün arttırılması misyonu çerçevesinde yapmış oldukları tüm uygunluk değerlendirme yatırım […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-794 İrtibat : meltem.coskun@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Odamız 35 No’lu Yazılım Sanayi Meslek Komitesinin almış olduğu karara istinaden Ankara’da yerleşik teknoparklar, yazılım firmaları ve kamu temsilcileri ile birlikte bilgi paylaşımı ve işbirliğinin amaçlandığı bir toplantı gerçekleştirilecektir. Ülkemizde Ar-Ge yatırım ve politikalarının belirlenmesi, uygulanması esnasında görüş ve önerilerin de paylaşılacağı söz konusu toplantıda, kamu, sivil […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-776 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; ithalatçı olarak faaliyet gösteren özellikle elektrik-elektronik, makine, otomotiv, gaz yakan cihazlar, basınçlı ekipmanlar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar, atexli ürünler, piroteknik ürünler, sivil patlayıcılar, pil ve aküler gibi ürün gruplarının ticareti ile iştigal eden firmalara […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-750 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda,Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, önümüzdeki dönemde düzenlenmesi öngörülen, Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon 16. Dönem Toplantısı’nda gündeme getirilmesinde fayda görülecek hususlara ilişkin görüş ve talepler sorulmaktadır. Bahse konu Karma Ekonomik Komisyon toplantısına sunulmak üzere, konuya ilişkin görüşleriniz ile birlikte […]

                                                                   DETAYLI PROGRAM

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-738 İrtibat : ik@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, ‘’Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği’2019, başlatılmış olup sağlanan teşviklere ilişkin detaylı bilgiler www.istihdamseferberligi.org adresinde yer almaktadır. Bu kapsamda, 1 Şubat 2019 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında yeni personel istihdam eden üyelerimiz arasından oransal açıdan ve sayısal açıdan […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-732 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Tarafınıza duyurulmuş olan “Sverdlovsk Bölgesi Başkan Yardımcısının Ziyareti Hk.” konulu yazımıza ilaveten, Rusya Federasyonu Sverdlovsk Bölgesi (Oblast) Vali Birinci Yardımcısı A.V. Orlov başkanlığındaki resmi heyet, ayrıca, 12 Mart 2019 Salı günü saat 13:00’de ASO 1. Organize Sanayi Bölgesini ziyaret edecek olup, Sverdlovsk Bölgesinin yatırım imkanları, iş birlikleri, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-692 İrtibat : ik@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ekonomiden sorumlu Bakanlarımızın katılımıyla 21 Ocak 2019 tarihinde TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nın gerçekleştirildiği ve söz konusu toplantıda Cumhurbaşkanımızın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği başlatılması konusunda çağrıda bulunduğu bildirilmektedir. Yazıda devamla, Sayın Cumhurbaşkanımızın […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-713 İrtibat : ticaret@aso.org.t Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; 18- 23 Haziran 2019 tarihleri arasında Cezayir’deki “Pins Maritime” Sergi Sarayı’nda düzenlenecek olan 52. Cezayir Uluslararası Fuarı’na (FIA) katılmayı arzu eden firmaların kayıt ve stant rezervasyonları işlemlerini Cezayir Fuarlar ve İhracatlar Şirketi (SAFEX) Ticaret […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-712 İrtibat : ticaret@aso.org.t Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; ülkemizin 2023 yılı vizyonu ve hedefleri doğrultusunda su kayıplarının kontrolü için çalışmalar gerçekleştiren kamu kuramlarının, özel sektör kuruluşlarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin motivasyonlarını pekiştirerek su yönetiminde farkındalığı artırmak başarılı projeler ile yenilikçi ürünleri […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-709 İrtibat : ticaret@aso.org.t Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Afrika Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bünyesindeki Yatırım Ofisi (InvestSA) tarafından Pretoria Büyükelçiliğimiz ile temasa geçilerek, iki adet yatırım projesine ilişkin ülkemiz ile işbirliği yapma arzusunda oldukları ifade edilmektedir. Yatırım projelerine ilişkin bilgi ekte […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-710 İrtibat : ticaret@aso.org.t Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Afrika Kalkınma Bankası (AfKB) tarafından, Bankanın finanse ettiği projelere ilişkin ihale fırsatları hakkında bilgilendirme yapılması ve iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi amacıyla 4-5 Nisan 2019 tarihleri arasında Fildişi Sahili’nin başkenti Abidjan şehrindeki Banka merkezinde İş Fırsatları Seminerinin düzenleneceği iletilmektedir. Afrika Kalkınma Bankası, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-711 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu (RF) Ticaret Mümessilliği işbirliğinde, 12 Mart 2019 Salı günü, saat 16:00’da TOBB İkiz Kuleler’de, RF Sverdlovsk Bölgesi Birinci Başkan Yardımcısı Aleksey Orlov’un ziyareti kapsamında, Sverdlovsk Bölgesi’ni ve bölgedeki yatırım fırsatlarını tanıtacak bir seminerin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-684 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, TOBB ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın teşrifleriyle, 6 Mart 2019 tarihinde TOBB İkiz Kuleler’de “Meslek Eğitiminde Önemli Fırsat: Dijitalleşme” temalı Ekonomi Toplantısının gerçekleştirileceği iletilmektedir. Toplantıya ilişkin taslak program […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-685 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Sözleşmesine (ADR) taraf olma sürecinin 2010 yılında tamamlandığı ve bu çerçevede ilgili mevzuatlar ile […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-683 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye-Romanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) Birinci Dönem Toplantısının, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ile Romanya İş Ortamı, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Sayın Ştefan Radu Oprea’nın eşbakanlıklarında 28 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da yapılacağı belirtilmektedir. Söz konusu toplantı kapsamında, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-682 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi tarafından alınan bir yazıda, Milletlerarası Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla 27 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da Swissotel’de düzenlenecek olan “Dijital Çağda Türkiye için Fırsat Arayışları: Kamu Politikaları, İnovasyon ve Büyüme” […]