Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-55 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Ankara Kalkınma Ajansı’ndan gelen bir yazıda, Tarımda Girişimcilik ve Teknoloji Platformu’nun (www.tagtech.org.tr) kurulduğu, platform kapsamında yer alan programlardan birinin de Tarım ve Gıda Hızlandırıcı Programı (TAG-Hızlandırıcı) olarak kurgulandığı ifade edilmektedir. TAG- Hızlandırıcı Programı’nın amacının; tarım, tarım alet ve makineleri, gıda ve ilaç sanayii sektörlerine yönelik teknoloji üretme/ticarileştirme […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-34 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı yazısına atfen, İtalya Sanayiciler Birliği Konfederasyonu’nun (Confindustria) organize ettiği, İtalyan ve uluslararası şirketleri bir araya getirmeyi amaçlayan CONNEXT 2020 isimli etkinliğin 27-28 Şubat 2020 tarihlerinde Milano’da gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Söz konusu etkinliğin, sanayi birlikleri, ticaret odaları, kamu kurumları, kredi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-33 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın 28 – 30 Ocak 2020 tarihleri arasında Litvanya, Estonya ve Letonya’ya resmi ziyaretleri kapsamında iş dünyası heyeti ziyareti ve anılan ülkelerde İş Forumları gerçekleştirileceği belirtilmektedir. 27 Ocak 2020 Pazartesi günü İstanbul’dan çıkışlı program kapsamında; 28 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-35 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; “Düzenlenmiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği” kapsamında oluşturulan Ulusal Ürün İrtibat Noktası görevinin Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olduğu ve görev kapsamında belirli bir ürün veya ürün grubuna uygulanan ulusal […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-11 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, İhracat ve ithalat anketi, 2019 yılında ihracat ve ithalat ile ilgili yaşanan sorunları tespit etmek ve Odamızın ihracat ile ilgili yaptıkları faaliyetlerinde yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca bu anket, çeşitli kurumların Odamızdan talep ettiği ihracat ve ithalat ilişkin görüşlere doğru ve hızlı yanıt verilmesini sağlayacak bilgileri […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-14 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 8 inci maddesine istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan İhracat Bedellerine ilişkin 2018-32/48 nolu tebliğ, Resmi Gazete ile ekteki şekilde revize edilmiştir. Yapılan revizyon ile; daha önceki Tebliğ’de Türkiye’de yerleşik kişilerin yaptığı ihracat işlemlerinde bedelin yurda getirildikten […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-10 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atfen; “Taslak Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmeliği”ne https://tmkt.uab.gov.tr/taslaklar internet sitesinden ulaşılabileceği bildirilmektedir. Anılan yönetmelikle ilgili görüş bildirmek isteyen üyelerimizin görüşlerini en geç 10 Ocak 2020 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-13 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ottava Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, şirketlerimizin Kanada’yı ziyaretlerinde dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin Ottava Büyükelçiliğimizin görüş ve önerileri bildirilmektedir. Yazıda aşağıdaki hususlara değinilmektedir: 1.Kanadalı firmalar, yabancı iş heyetlerinin ziyaretlerinde, davetin ticaret odaları gibi yerel kuruluşlar tarafından kendilerine iletilmemesi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-7 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, TRtest Test ve Değerlendirme Anonim Şirketi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, TÜBİTAK, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve STM ortaklığında kurulmuş bir şirket olup yerli test altyapı envanteri oluşturulması, Türkiye’de yapılamayan testlerin yapılabilirliğinin sağlanması, yurt dışında yapılan testlerin yurt içinde yapılabilirliğinin sağlanması, kamu malı test […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-4 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı yazısına atfen, Brunei Darusselam Büyükelçiliğinden iletilen Darusselam Enterprise (DARe) ilanında, Türk yatırımcıların Brunei’de kurulan Terunjing Serbest Ticaret Bölgesi’nde faaliyet göstermek üzere davet edildiği, söz konusu davete ilişkin başvuru yapabilmek için rfp@dare.gov.bn e-posta adresine “EOI-The Investment and Development […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan alınan yazıda, Başkanlıklarının desteği ile Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından her iki yılda bir düzenlenen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliğinin beşincisinin, 13-15 Ekim 2020 tarihleri arasında Ankara’da, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Etkinliğin 1. Gününde Sivil […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-2 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca açıklanan “Bölgesel Yatırım Fonları konusunda iş insanlarını bilgilendirmek, ERBAN Melek Yatırım Ağını büyütmek ve teknoloji tabanlı yeni iş fikirleri ile yatırımcıları buluşturmak” amacıyla, 14 Ocak 2019’da “Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi”nin gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Ramada […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3801 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı’ndan alınan bir yazıda, Macaristan’ın en büyük tarım fuarı olan “AGROMESH EXPO”nun 22-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Macaristan’ın Budapeşte şehrinde düzenleneceği bildirilmiştir. Bu yıl “AGROMESH EXPO”ya tarım alanında faaliyet gösteren, Macaristan ve Avrupa’nın önde gelen ve pazar lideri yaklaşık 350 firmanın katılım sağlaması beklendiği […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3811 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2019/387 sayılı kararı uyarınca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi gereğince, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kaydolması için belirlenen son tarih, Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3789 İrtibat : ismet.tirasoglu@aso.org.tr Sayın Üyemiz, MADDE 1 – (1) 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’ Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması Ve İşaretlenmesine dair Yönetmelik” kaldırılarak yeni yönetmelik 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yeni yönetmeliğin yürürlük tarihi 01/01/2020 olarak belirlenmiş olup, uymayanlar hakkında […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3785 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türk Standardları Enstitüsü Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda; ülkemizin her alanda verimliliği artırarak, milli teknoloji hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmasına yönelik, daha fazla değer üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma süreci öngören 11. Kalkınma Planı ile dijitalleşen dünyada, pazar değil, yüksek teknoloji ve katma […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3795 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; eşbaşkanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez tarafından gerçekleştirilen Türkiye-Nijerya Karma Ekonomik Komisyonu 5. Dönem Toplantısının 29-30 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir. Söz konusu toplantı sonunda imzalanacak olan Tutanak […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3794 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyon 1. Toplantısı’nın, 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Zambiya’nın başkenti Lusaka’da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik olarak TOBB görev ve yetki alanına giren konular ile toplantıda gündeme […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3792 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, RAIL INDUSTRY SHOW; Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı, ülkemizin demiryolu hatları ve aynı zamanda demiryolu endüstrisi açısından önem taşıyan Eskişehir’de 14-16 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecektir. Ülkemizin kalkınması için stratejik öneme sahip olan demiryolu sektörünün gelişiminde kritik bir rol oynayacak olan fuar T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 07/5000-3749 İrtibat : sicil@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasına göre; sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin, faaliyete geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Hazine Müsteşarlığından ruhsat almak zorunda olduğu, yine anılan Kanunun 21. maddesinin ikinci fıkrası ise, sigorta brokerliği […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3730 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atfen; Gümrük Birliğinden doğan hak ve yükümlülükler kapsamında Türkiye tarafından Avrupa Birliği’nin (AB) yatay kuralları ile ürün bazlı mevzuatının üstlenildiği ve bu sayede Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3790 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiği belirtilerek, 31 Aralık 2019 sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurulup ihracat işlemlerinin süratle tamamlanmasına yönelik […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3763 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile birlikte yürüttüğü “Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Sürdürülebilir Uygulanması ve Farkındalığın Artırılması Kapsamında Turistik Konaklama Tesisleri Hizmet Grubunda Çevre Etkileri Kriterlerinin Oluşturulması Projesi” kapsamında taslak çevre etkileri kriterlerinin oluşturulduğu; Çevre […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3762 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından çeşitli dallarda Tüketici Ödülleri verileceği belirtilmektedir. 2019 yılı […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3780 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Anketimiz, siz değerli üyelerimizin genel ekonomik durumunun, çalışan ihtiyacının tespit edilmesi ve yatırıma ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmektedir. Anketimiz ile Odamız hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz. Anketlerimize katılarak geleceğe yön vermek isteyen üyelerimizin aşağıda linki bulunan anket formunu en geç 24.01.2020 tarihine kadar doldurması hususunu bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3708 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliğinin 11 inci maddesi gereği Bakanlık tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi-Baharat Tebliği” taslak metninin https://www.tarimorman.gov.tr/GKM adresinde “Duyurular” bölümünde görüşe açıldığı bildirilmektedir. Söz konusu taslağa […]

Ankara Sanayi Odası

Sayı : 08/5000-3607 Konu : Girişimcilik Okulu Mezun Buluşması Sayın Girişimcimiz, Her sene geleneksel olarak düzenlenen “Ankara Sanayi Odası Girişimcilik Okulu Mezunları Buluşması”nın altıncısı 16 Aralık 2019 Pazartesi günü, 13:45 – 17:00 saatleri arasında Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Ülke ekonomisine ve istihdamına katkısı yadsınamaz olan KOBİ’lerin uzun ömürlü ve başarılı olabilmesi için “KOBİ’lerde […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3624 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz; 2010’da Ülkemiz ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşmayla Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kurulmasına yönelik çalışmalar başlamış, santralin birinci ünitesi için Nisan 2018’de İnşaat Lisansı alınmasıyla inşaat faaliyetleri hızlanmıştır. İlaveten 26 Ağustos 2019 tarihinde ikinci ünitesi için de İnşaat Lisansı alınmıştır. 2019’daki gelişmeler sonucunda bir Türk şirketi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3571 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Özbekistan Cumhuriyeti Semerkant İli Akderya İlçesi Belediye Başkanı Sayın Abilov Feruz Nematullayevich başkanlığındaki heyetin 7-13 Aralık 2019 tarihlerinde ülkemizi ziyareti vesilesiyle, Ankara ile Akderya arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere, 10 Aralık 2019 tarihinde saat 15:30’da Odamızda bir etkinlik düzenlenecektir. Özbekistan – Akderya tarafının heyet listesi ve Ankara ilini […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3442 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; 28.11.2019 gün, 30962 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ihracat (2019/8) sayılı Tebliğ ile 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne Geçici 33 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları […]