Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-914 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, İstanbul Sanayi Odası’ndan alınan yazıda, 2018 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması hazırlıklarının başladığı bildirilmektedir. Bu çerçevede araştırmaya katılabilme alt sınırının 100 milyon TL olarak tespit edildiği belirtilmektedir. Beraberinde, büyüklük sıralamasında temel kriter olarak alınan net üretimden satış verilerinin Kurumlar Vergisi Beyannamesi (E-beyanname) ile tutarlı olması […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-979 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dünya Nükleer Birliği (World Nuclear Association – WNA) tarafından düzenlenen Dünya Nükleer Üniversitesi (World Nuclear Universtiy WNU) – Nükleer Teknoloji Kursu bu yıl “Dünya’da Nükleer Sanayinin Bugünü” teması ile NUTEK Enerji işbirliğinde 24 -26 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Dünya’nın en büyük nükleer sanayii kuruluşları, kamu kurumları, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-977 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Yerli üreticilerin ithalattan kaynaklanan zarara karşı korunması amacıyla ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre önlem alınması mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda, ticaret politikası savunma araçları olan dampinge karşı önlem ile korunma önlemleri kullanılmaktadır. Diğer taraftan, Türkiye’de ve Avrupa Birliği ülkelerinde yerli üretimi olmayan veya yeterli miktarda üretimi olmayan girdi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-993 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 16.03.2019 tarihli 30716 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamu ihale mevzuatında yapılan değişiklikle yukarıda belirtilen yönetmeliklerde yüklenicinin ilgili mevzuatı uyarınca mesleki […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-982 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Hizmet Binası’nda, “Dış Ticaretin Finansmanı, Prensipleri, Tedarik Zinciri, Risk Yönetimi ve Yeni Teknolojiler Eğitimi”nin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bahse konu eğitim programı kapsamında; genel olarak dış ticaret teknikleri: teslim ve […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-977 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Yerli üreticilerin ithalattan kaynaklanan zarara karşı korunması amacıyla ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre önlem alınması mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda, ticaret politikası savunma araçları olan dampinge karşı önlem ile korunma önlemleri kullanılmaktadır. Diğer taraftan, Türkiye’de ve Avrupa Birliği ülkelerinde yerli üretimi olmayan veya yeterli miktarda üretimi olmayan girdi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-980 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK/Türkiye-Filipinler İş Konseyi ev sahipliğinde, 4 Nisan 2019 Perşembe günü 16.00-17.30 saatleri arasında DEİK Ofisi’nde (River Plaza, İstanbul), Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ceferine S. Rodolfo ile Çalışma Toplantısının gerçekleştirileceği iletilmektedir. 2018 GSYİH büyüme oranı %6.7 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-949 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, ekte örneği yer alan “Taslak Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik” hakkında görüş talep edildiği ifade edilmektedir. Ayrıca söz konusu taslak yönetmeliğe www.tmkt.gov.tr […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-947 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen D4 yetki belgelerine ilişkin usul ve esasların Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile 14 üncü maddesinin 4 üncü […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-945 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı’nın, 13 Mart 2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 367 sayılı kararname ile Kolombiya’nın Serbest Ticaret Anlaşması imzalamadığı ülkelerden yapmakta olduğu çelik ürünleri ithalatına 2 yıl süreyle % […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-944 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısı uyarınca, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nin Notasına atfen, Rusya Federasyonu tarafından yasadışı şekilde ilhak edilmiş bulunan Kırım’da 18-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Yalta Ekonomik Forumunun düzenleneceği bildirilmekte olup, söz konusu etkinliğe ülkemizden resmi katılım sağlanmasından imtina edilmesi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-954 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Tayvan’ın kar amacı gütmeyen ticaret geliştirme kuruluşu TAITRA’nın (Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi) bir yan kuruluşu olan Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul Ofisinden alınan bir yazıda, misyonlarının Tayvan ile Türkiye arasındaki ticaretin, yatırımların ve ekonomik ilişkilerin artırılması olduğu ifade edilmektedir. Alına yazıda, her yıl çeşitli promosyon çalışmaları olan […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-896 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, T.C. Ankara Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; bilindiği üzere, ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler; 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu kanun hükümlerine göre çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde yetki alanına göre; İl Müdürlükleri, Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-895 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,20-23 Mayıs 2019 tarihlerinde Toronto’da 25 bin kişinin, 120 ülkeden 1000’i aşkın startup şirketinin ve yatırımcılarının katılımıyla ‘’Collusion” isimli yüksek teknoloji konferansının düzenleneceği bildirilmektedir. Avrupa’da ‘’Web Summit”, Kuzey Amerika’da ise ‘’Collusion” ismiyle düzenlenen etkinliklerin dünyadaki en önemli yüksek teknoloji konferanslarından […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-867 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 8 Ocak 2019 tarihli bildiriminde özetle, 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden aşağıda kayıtlı kuruluşların çıkarıldığı bildirilmektedir. “IQe042name: GENERAL ESTABLISHMENT […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-865 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK/Türkiye-Kolombiya ve Türkiye-Ekvador İş Konseyleri tarafından Kolombiya ve Ekvador’a yönelik bir heyet ziyareti düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir. Kolombiya’da başkent Bogota, Ekvador’da başkent Quito ve Guayaquil şehrini kapsayacak olan ziyaret çerçevesinde, her iki ülkenin önde gelen kamu-özel kurum temsilcileri ile üst […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-885 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Cezayir hükumetinin uygulamakta olduğu ilave gümrük vergilerinin yüksekliğine ilişkin olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından Cezayir ile ihracatçılarımızın Pazar payının korunması ve artırılması için Cezayir makamları ile görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Ayrıca, Cezayir Ticaret Müşavirliğinden alınan bir […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-887 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, yeni dönem “Türkiye Sanayi Strateji Belgesi” ile ilgili eylem önerileri ile birlikte vizyon, hedef, politika başlığı önerilerinin ivedilikle talep edildiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, Türkiye Sanayi Strateji Belgesinde yer almak üzere olabilecek eylem önerilerinizin ekte […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-884 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) tarafından düzenlenen ve Odamızın destekçi olarak yer aldığı “HAMLE Sağlık Teknolojileri Yarışması ve Proje Pazarı” etkinliği için başvuruların 31 Mart 2019 Pazar günü sonlanacağı bildirilmiştir. Sağlık alanındaki projelerle başvurulabilecek yarışma kapsamında toplamda 35.000TL para ödülü, ücretsiz kuluçka ofisi desteği ve teknolojik […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-864 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; son zamanlarda Tayland’dan kağıt ve kağıt ürünleri ithalatı yapmak isteyen ülkemiz firmalarının dolandırıldıklarına ilişkin şikayetler ile bu ürünlerin Tayland’dan ithalatına ilişkin başvuru sayısında yaşanan artışa dikkat çekilerek, internette yoğun şekilde Tayland’dan ucuz kağıt […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-866 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, İktisadi Araştırmalar Vakfı’ndan alınan bir yazıda, Vakıf tarafından 19 Haziran 2019’da Kiev/Ukrayna’da Türkiye-Ukrayna Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesinde Yeni Ufuklar konulu bir sempozyumun düzenleneceği iletilmektedir. Sempozyum partneri Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odasının Ukrayna’da ki aynı konuda faaliyet gösteren firmaları sempozyuma davet edebilmesi için Türkiye’den sempozyuma katılacak firmaların listesini önceden […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-872 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, İran Ticaret Sanayiler Madenler ve Tarım Odası’ndan alınan yazıya atfen; Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT – İngilizcesi ECO) 2. Sağlık-Turizm Konferans ve Fuarı’nın (2nd ECO Confobition) 18-20 Haziran 2019 tarihlerinde, İran’ın Erdebil şehrinde düzenleneceği bildirilmektedir. Konferans oturumlarında aşağıdaki konulara yer […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-871 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, G20 Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu (Trade and Investment Working Group- TIWG)’nun ilk toplantısının 15-16 Ocak 2019 tarihlerinde Japonya’da yapıldığı belirtilerek, söz konusu toplantıda sürdürebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanmasına yönelik üye ülkelerde izlenen iyi politika örneklerinin ve özel sektörün […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-857 İrtibat : teknik@aso.org.tr Sayın Üyemiz; 12/03/2019 tarih ve 34221550-010.05-2622 sayılı T.O.B.B. bilgilendirme yazısı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı” görüşlere açılmıştır. Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17/02/2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 07/5000-767 İrtibat : sicil@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme Merkezi Başkanlığı’ndan alınan yazıda, Enstitülerinin 132 sayılı kanun ile kurulmuş bir kamu kuruluşu olduğu, bütçesini, vermiş olduğu hizmetler karşılında aldığı ücretlerden oluşturmakta olduğunu, ülkemiz sanayicisinin kalite altyapısının güçlendirilmesi ve sanayicilerin uluslararası alanda rekabet gücünün arttırılması misyonu çerçevesinde yapmış oldukları tüm uygunluk değerlendirme yatırım […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-794 İrtibat : meltem.coskun@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Odamız 35 No’lu Yazılım Sanayi Meslek Komitesinin almış olduğu karara istinaden Ankara’da yerleşik teknoparklar, yazılım firmaları ve kamu temsilcileri ile birlikte bilgi paylaşımı ve işbirliğinin amaçlandığı bir toplantı gerçekleştirilecektir. Ülkemizde Ar-Ge yatırım ve politikalarının belirlenmesi, uygulanması esnasında görüş ve önerilerin de paylaşılacağı söz konusu toplantıda, kamu, sivil […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-776 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; ithalatçı olarak faaliyet gösteren özellikle elektrik-elektronik, makine, otomotiv, gaz yakan cihazlar, basınçlı ekipmanlar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar, atexli ürünler, piroteknik ürünler, sivil patlayıcılar, pil ve aküler gibi ürün gruplarının ticareti ile iştigal eden firmalara […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-750 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda,Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, önümüzdeki dönemde düzenlenmesi öngörülen, Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon 16. Dönem Toplantısı’nda gündeme getirilmesinde fayda görülecek hususlara ilişkin görüş ve talepler sorulmaktadır. Bahse konu Karma Ekonomik Komisyon toplantısına sunulmak üzere, konuya ilişkin görüşleriniz ile birlikte […]

                                                                   DETAYLI PROGRAM