Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3762 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından çeşitli dallarda Tüketici Ödülleri verileceği belirtilmektedir. 2019 yılı […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3780 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Anketimiz, siz değerli üyelerimizin genel ekonomik durumunun, çalışan ihtiyacının tespit edilmesi ve yatırıma ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmektedir. Anketimiz ile Odamız hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz. Anketlerimize katılarak geleceğe yön vermek isteyen üyelerimizin aşağıda linki bulunan anket formunu en geç 24.01.2020 tarihine kadar doldurması hususunu bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3708 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliğinin 11 inci maddesi gereği Bakanlık tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi-Baharat Tebliği” taslak metninin https://www.tarimorman.gov.tr/GKM adresinde “Duyurular” bölümünde görüşe açıldığı bildirilmektedir. Söz konusu taslağa […]

Ankara Sanayi Odası

Sayı : 08/5000-3607 Konu : Girişimcilik Okulu Mezun Buluşması Sayın Girişimcimiz, Her sene geleneksel olarak düzenlenen “Ankara Sanayi Odası Girişimcilik Okulu Mezunları Buluşması”nın altıncısı 16 Aralık 2019 Pazartesi günü, 13:45 – 17:00 saatleri arasında Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Ülke ekonomisine ve istihdamına katkısı yadsınamaz olan KOBİ’lerin uzun ömürlü ve başarılı olabilmesi için “KOBİ’lerde […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3624 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz; 2010’da Ülkemiz ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşmayla Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kurulmasına yönelik çalışmalar başlamış, santralin birinci ünitesi için Nisan 2018’de İnşaat Lisansı alınmasıyla inşaat faaliyetleri hızlanmıştır. İlaveten 26 Ağustos 2019 tarihinde ikinci ünitesi için de İnşaat Lisansı alınmıştır. 2019’daki gelişmeler sonucunda bir Türk şirketi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3571 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Özbekistan Cumhuriyeti Semerkant İli Akderya İlçesi Belediye Başkanı Sayın Abilov Feruz Nematullayevich başkanlığındaki heyetin 7-13 Aralık 2019 tarihlerinde ülkemizi ziyareti vesilesiyle, Ankara ile Akderya arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere, 10 Aralık 2019 tarihinde saat 15:30’da Odamızda bir etkinlik düzenlenecektir. Özbekistan – Akderya tarafının heyet listesi ve Ankara ilini […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3442 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; 28.11.2019 gün, 30962 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ihracat (2019/8) sayılı Tebliğ ile 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne Geçici 33 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3391 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın, önümüzdeki dönemde mevkidaşları ile görüşmeler yapmak üzere gerçekleştireceği Tunus ve Fas ziyaretleri vesilesiyle söz konusu görüşmelerde faydalanılmak üzere Tunus ve Fas hakkında görüş ve değerlendirmelerinizin 27 Kasım 2019 tarihine kadar Odamıza (E-posta: ihracatdestek@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3390 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye-AB İş Diyaloğu (Turkey-EU Business Dialogue-TEBD) Projesi kapsamında, Odamız tarafından 26 Kasım 2019 tarihinde 09:30’da Zafer Çağlayan Meclis Salonunda “AB-Türkiye Gümrük Birliği ve AB Ticaret Kuralları: KOBİ’ler İçin Fırsatlar ve Zorluklar” konulu yarım günlük bir seminer düzenlenecektir. Söz konusu seminerin programı ekte yer almakta olup katılmak isteyen […]

Ankara Sanayi Odası

Sayı : 04/5000-3375 Konu : İşyeri Tehlike Sınıflarına yapılacak İtirazlar Hk. Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğinde üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3329 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Orta Anadolu İhracatçılar Birlikleri’nden (OAİB) alınan bir yazıda, OAİB’nin ihracat yapan, pazar payını ve çeşitliliğini arttırmayı amaçlayan ve potansiyel ihracatçı firmalara yönelik ücretsiz olarak gerçekleştirdiği dış ticaret eğitimleri kapsamında, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği Merkez Bina Ahmet Kahraman Konferans Salonunda 20 Kasım 2019 tarihinde 13:45-17:30 saatleri […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3329 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan İstanbul Sanayi Odası’nın yazısına atfen; Türk tedarikçilerin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve ihale kuralları ile ilgili bilgilendirilmesi amacıyla 6 Aralık 2019 tarihinde İSO Odakule Binasında Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda 13.00 – 18.00 saatleri arasında bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir. Ek’te […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3328 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, ODTÜ Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi’nden (TSSK) alınan bir yazıda, Türk silahlı kuvvetleri kritik ihtiyaçlarının milli/yerli olarak yerli savunma sanayi şirketlerince, üniversiteler ile Ar-Ge odaklı işbirlikleri çerçevesinde geliştirilmesi ve uluslararası pazarlarda teknoloji ihracatı yapılması vizyonuyla yola çıkan Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi TSSK tarafından geleneksel olarak her yıl yapılan […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3326 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türk Kızılay’ından alınan bir yazıda, ülkemizin ve dünyanın en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Kızılayı’nın, 151 yıldır insan onurunun korunması ve ıstırabın dindirilmesi için devletine yardımcı kuruluş olarak çalışmalarını sürdürdüğü, ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahibi insanlara her koşulda milletimizin merhamet elini uzattığı ve tüm […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3325 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Eurasia Rail Fuar’ından alınan bir yazıda, Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail’in, 2011 yılından günümüze ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin en önemli halkalarından olan ve yerli projelerle gelişmeye devam eden demiryolu sektörüne yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) eriştiği imkan ve kabiliyetlerinin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3335 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, TOBB, Tiran Büyükelçiliğimiz, Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (UCCIAL) ve Arnavutluk-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) işbirliğinde, 2 Aralık 2019 tarihinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, “Arnavutluk-Türkiye Ekonomi ve Yatırım Konferansı”nın düzenleneceği belirtilmektedir. Foruma Türk ve Arnavut özel sektör temsilcilerinin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3334 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, İçişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, 2019 yılı Ağustos ayından bu yana Sudan genelini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle, özellikle Nil Havzasında bulunan bölgelerde meydana gelen sel ve su baskınları sebebiyle yüz binlerce insanın can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3324 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda, DEİK/Türkiye-Singapur İş Konseyi tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Enterprise Singapore iş birliğinde 9 Aralık 2019 Pazartesi günü 10.00-12.30 saatleri arasında River Plaza’da “Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Bilgilendirme Semineri”nin düzenleneceği bildirilmektedir. Güney Asya’nın finans ve ticaret merkezi olarak gösterilen Singapur, 2020 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3340 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türk ve Avrupa özel sektörleri arasında karşılıklı anlayışı ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla uygulanan ve Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II Programı kapsamında Türkiye ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen Türkiye-AB İş Diyaloğu (Turkey-EU Business Dialogue-TEBD) Projesi kapsamında, Odamız tarafından 26 Kasım 2019 tarihinde […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3333 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, V. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, “Toplumsal Fayda İçin Üniversite Sanayi İş Birliğinde Arayüzlerin Rolü” temasıyla 27-28 Kasım 2019 tarihlerinde, İstanbul Harbiye Askeri Müze’de gerçekleştirilecektir. Amacı, sanayicinin buluşçu öğretim üyesiyle doğrudan görüşebilmesi, buluş hakkında daha nitelikli bilgi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3327 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Türkiye Kırgız Cumhuriyeti 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle, 22 Kasım 2019 tarihinde Birlik merkezinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat Oktay ve Kırgızistan Cumhuriyeti Başbakanı Sn. Kubatbek Boronov’un katılımlarıyla düzenlenecek “Türk-Kırgız İş Forumu”nun yeri ve tarihinin değiştiği, Forumun 21 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3314 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bu yıl 22. si düzenlenecek olan Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında, 19 ve 20 Kasım 2019’da, Ankara Ticaret Odası ve OSTİM’de “22. Türkçe Konuşan Girişimciler Eşleştirme (B2B) Toplantıları”nın gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3315 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan Tarım ve Orman Bakanlığı yazısına atfen “Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Federal Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Mutabakat Zabtı” kapsamında düzenlenen Tarım Yürütme Komitesinin (TYK) 23. Dönem Toplantısının 9 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3295 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Eskişehir Sanayi Odası’ndan (ESO) alınan bir yazıda, bölgede stratejik olarak öneme sahip olan havacılık, savunma sanayi, raylı sistemler, makine imalat, beyaz eşya ve ileri seramik gibi sektörlerde yaratıcı fikirlerin desteklenmesi amacıyla 17 Ocak 2020 tarihinde “ESO Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı” etkinliğinin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Yazıda, “ESO – […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3294 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Ülkemizde yerli ve yabancı yatırımcılara sunulmak üzere özellikle büyük ölçekli yatırım alanlarının üretilmesinde zorluklar yaşandığı bilinmektedir. Bu sorunun çözümüne katkı sunmaya yönelik 2017 yılında kuruluş sürecini tamamlanan toplam alanı 565 hektar olan Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (Zafer OSB) açılmıştır. Zafer OSB 1. Etabı 2.289.200 m2, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3252 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Latin Amerika İş Geliştirme Derneği’nden (LAGİED) Odamıza ulaşan yazıda, Türkiye ve Paraguay, Uruguay, Arjantin iş dünyası arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla 25 Kasım 2019 ve 7 Aralık 2019 tarihlerinde arasında bir iş gezisi programı oluşturulduğu bildirilmektedir. Bahse konu iş gezisi kapsamında, 27-29 Kasım 2019 tarihlerinde Paraguay, 2-3 Aralık […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3231 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı’nın PP-4470 sayılı Kararına göre, 1 Ocak 2020’den itibaren üçüncü ülkelere yönelik uygulanacak gümrük vergisi oranlarının belirlenmiş olduğu, Müşavirlikçe hazırlanan ve 2020 yılından itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını yansıtan tablonun ekte sunulduğu ayrıca […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3256 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; 7 Kasım 2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7190)” çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu üzerinde öne çıkan değişiklikler aşağıda sıralanmaktadır, -Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler başlığı altında yer alan 52. Maddede yapılan değişiklikle Türkiye Gümrük […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3257 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın PP-4470 sayılı Kararına göre, 1 Ocak 2020’den itibaren üçüncü ülkelere yönelik uygulanacak gümrük vergisi oranlarının belirlenmiş olduğu, Müşavirlikçe hazırlanan ve 2020 yılından itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını yansıtan tablonun ekte sunulduğu bildirilmektedir. Ayrıca PP-4470 sayılı bahse konu […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3253 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nden (İMMİB) alınan yazıda, Sektör Strateji Çalıştayı kapsamında Ticaret Bakanlığı Uzmanı tarafından yapılan İhracat Ana Planı’nın değerlendirmesine ilişkin sunum paylaşılmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek : İhracat Ana Planı Sunumu