Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-701 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, Bakanlık koordinasyonunda, Genel Sekreterlik organizasyonunda, Bakanlık yetkilileri tarafından 24 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 14.00’de Meksika pazarı ve potansiyeline ilişkin bir seminer düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir. Söz konusu seminerde, ülkemiz ihracat ana planı kapsamında hedef ülkeler […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-700 İrtibat : ceyda.polat@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Akkuyu NGS Projesine (Proje) ilişkin çalışmalar santralin sahibi ve gelecekteki işletmecisi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. isimli, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş Proje Şirketince yürütülmekte olup, Proje kapsamındaki ihaleler Akkuyu Nükleer A.Ş. ve yüklenici firmalar tarafından (Titan-2, IC İçtaş) Rosatom (nükleer enerji alanında yetkili Rus devlet şirketi) kurallarına […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-630 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, ülkemiz ile Ukrayna arasında hizmet ticareti, yatırımların kolaylaştırılması ve elektronik ticareti de içeren kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) akdedilmesine yönelik müzakerelerin sürdürüldüğü, Ukrayna’daki Türk firmalarının yaşadığı sorunlar ile ilgili Ticaret Bakanlığı’na iletilen bilgiler üzerinden […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-626 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı’na Lüksemburg Büyükelçiliğimizden ulaştırılan yazıya atfen, son dönemde ülkemizden bazı firmalarca yazılı ve şifahi olarak iletilen mesajlara göre, Lüksemburg’da bulunan ‘Citi Invest Control’ isimli bir firmanın, ülkemizde özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösterenler başta olmak üzere, bazı firmalarımızla iletişime geçerek, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-594 İrtibat : ceyda.polat@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Akkuyu NGS Projesine (Proje) ilişkin çalışmalar santralin sahibi ve gelecekteki işletmecisi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. isimli, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş Proje Şirketince yürütülmekte olup, Proje kapsamındaki ihaleler Akkuyu Nükleer A.Ş. ve yüklenici firmalar tarafından (Titan-2, IC İçtaş) Rosatom (nükleer enerji alanında yetkili Rus devlet şirketi) kurallarına […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-616 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsaları Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın yazısına atfen, 18 Şubat 2020 tarihinde, 13.30-16.00 saatleri arasında, TOBB Sosyal Tesisleri Şefik Tokat Salonunda “Marka İtibarı İçin Yerelleştirmenin Önemi” konulu bir çalıştay düzenleneceği belirtilerek, toplantı kapsamında aşağıdaki konuların ele alınacağı iletilmektedir: – Uluslararası […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-601 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; 20 Şubat 2020 tarihinde 13:45 – 17:30 saatleri arasında Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği Ahmet Kahraman Konferans Salonunda “İhracatta Fiyatlandırma Stratejisi” konulu bir eğitim programı düzenleneceği belirtilmektedir. Bu kapsamda, eğitim detayları aşağıda yer alan linkte sunulmakta olup, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-600 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Çevre Kanunu Ek Madde 11’de “Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda Geri Kazanım Katılım Payı” tahsil edileceği hükme bağlanmış ve bu uygulama ile ilgili olarak geri […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-593 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Odamız, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği işbirliğinde, 20 Şubat 2020 Perşembe günü 10:30-13:00 saatleri arasında Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda “Tacikistan Cumhuriyeti Ülke Tanıtım Toplantısı” düzenlenecektir. Tacikistan ekonomisi ve yatırım fırsatları hakkında bilgiler sunulacağı ve ülkemiz ile Tacikistan arasındaki işbirliklerinde geçmiş tecrübelerin ve […]

Ankara Sanayi Odası

Sayın Üyemiz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün açıklanan Aralık 2019 dönemi ve 2019 yılının tamamına ait ödemeler dengesine ilişkin Ekonomi Birimimizce hazırlanan bilgi notunu ekte incelemelerinize sunuyoruz. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek:2019 yılı Ödemeler Dengesi Hk.

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-588 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, “Cumhurbaşkanlığı Programı Türkiye Stratejik Planı” ve “Yeni Ekonomik Programı”nın temel belgeleri uyarınca, hedef ülkelerde ihracat payımızın artırılması ana hedefi doğrultusunda Yerinde Pazar Araştırmaları (YPA) gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan YPA’lara ilişkin çizelge ekte sunulmaktadır. […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-585 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Türkiye ve Kosova arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 14 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girdiği ve Kosova Ticaret Odası ile TOBB arasında gerçekleştirilen temaslar neticesinde ilki Türkiye’de, ikincisi Kosova’da olmak üzere bahse konu Anlaşmanın getirdiği fırsatlar hakkında toplantı düzenlenmesinin kararlaştırıldığı […]

Ankara Sanayi Odası

Sayın Üyemiz, TÜİK tarafından bugün açıklanan Aralık ayı sanayi üretim rakamlarına ilişkin Ekonomi Birimimizce hazırlanan bilgi notunu ekte incelemelerinize sunuyoruz. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası   Ek: Aralık ayı sanayi üretim rakamları

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-577 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, 5N1D+ tarafından 13 Şubat 2020 tarihinde Wyndham Grand Levent’de “İstanbul Havalimanı – Ticaret 4.0 Zirvesi” düzenlenecektir. Bahse konu etkinlikte “İstanbul Havalimanı, Globalde Değişen Dengeler ve Ticaret 4.0”, “2023 E-ihracat ve E-ticaret Merkez Üssü Türkiye”, “Lojistik ve Tedarik Zincirinin Dijital Devrimi”, ve “Ticaret 4.0” konuları ele alınacaktır. Zirvede […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-536 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sonucu gümrük vergilerindeki değişimleri gösteren “Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi” ve internet uygulaması hazırlanmıştır. Bahse konu rehber ekte yer almakta olup Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatında ve ithalatında geçiş süreci sonrasında ürün bazında gümrük vergilerindeki değişim […]

Ankara Sanayi Odası

Sayı : 04/5000-534 irtibat : betul.seyrek@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Kamu İhale Kurumu’nun yazısına atfen, ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin sıhhati konusunda tereddütler oluştuğu belirtilmektedir. Bu kapsamda, ihale ve sözleşme süreçlerinde aksama yaşanmaması ve işlemlerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesini teminen Kamu İhale Kurumunun ekte yer alan yazısında belirtilen hususlara […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-535 İrtibat : ceyda.polat@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Akkuyu NGS Projesine (Proje) ilişkin çalışmalar santralin sahibi ve gelecekteki işletmecisi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. isimli, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş Proje Şirketince yürütülmekte olup, Proje kapsamındaki ihaleler Akkuyu Nükleer A.Ş. ve yüklenici firmalar tarafından (Titan-2, IC İçtaş) Rosatom (nükleer enerji alanında yetkili Rus devlet şirketi) kurallarına […]

Ankara Sanayi Odası

Sayın Üyemiz TÜİK tarafından bugün açıklanan Kasım dönemi İşgücü İstatistikleri’ne ilişkin Ekonomi Birimimizin hazırladığı bilgi notu ekte incelemelerinize sunuyoruz. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek: Bilgi Notu

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-485 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Birlik ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı işbirliğinde, sanayi işletmelerini enerji verimliliği mevzuatı, enerji yönetimi, enerji etütleri, enerji verimliliği destek mekanizmaları ve yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirmek amacıyla […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-472 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Odamız İhracat Destek Ofisi faaliyetleri kapsamında 2020 yılı içerisinde dış ticaret alanında özellikle ihracat işlemlerine yönelik olarak düzenlenmesi talep edilen eğitim ve seminer önerilerinin en geç 11 Şubat 2020 tarihine kadar Odamıza (E-posta: selin.ornek@aso.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-471 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Peru Ulusal Madencilik, Petrol ve Enerji Odası tarafından 26-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında Lima’da, başta altın, gümüş ve bakır jeolojisi olmak üzere doğal kaynakların potansiyeliyle ilgili farkındalığı artırmayı, bölgedeki yeni yatırım ve iş […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-484 İrtibat : ceyda.polat@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Akkuyu NGS Projesine (Proje) ilişkin çalışmalar santralin sahibi ve gelecekteki işletmecisi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. isimli, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş Proje Şirketince yürütülmekte olup, Proje kapsamındaki ihaleler Akkuyu Nükleer A.Ş. ve yüklenici firmalar tarafından (Titan-2, IC İçtaş) Rosatom (nükleer enerji alanında yetkili Rus devlet şirketi) kurallarına […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-443 İrtibat : ceyda.polat@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Akkuyu NGS Projesine (Proje) ilişkin çalışmalar santralin sahibi ve gelecekteki işletmecisi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. isimli, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş Proje Şirketince yürütülmekte olup, Proje kapsamındaki ihaleler Akkuyu Nükleer A.Ş. ve yüklenici firmalar tarafından (Titan-2, IC İçtaş) Rosatom (nükleer enerji alanında yetkili Rus devlet şirketi) kurallarına […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-444 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Üyelerimizin uluslararası pazarlarda iş ortaklıkları kurmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, 5 Şubat 2020 tarihinde saat 10:30’da Odamız 16. Kat Toplantı Salonunda, Güney Sudan heyeti ağırlanacaktır. Heyet ziyareti kapsamında kahvaltılı toplantı düzenlenecek olup Güney Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi Sn. Amb Majol Guangdong başkanlığında heyette yer alan temsilcilerin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 08/5000-442 İrtibat : ik@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Odamız ve ASO 1. OSB tarafından yürütülen Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi (Model Fabrika) Projesine, 2018 yılında Alman Kalkınma Bankası tarafından (KfW) ek finansman sağlanmış ve proje 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu proje kapsamında KfW tarafından, Ankara […]

Ankara Sanayi Odası

Sayı: 05/5000-440 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Romanya Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıda, Romanya’da bulunan Deva şehrine ilişkin gelişen alanlar, organize sanayi bölgesi ve yatırım olanaklarına ilişkin bilgiler paylaşılmıştır. Bahse konu bilgileri içeren doküman ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek : 1- Deva (ROMANIA) – Information on the local Urban Development perspectives (16 sayfa) […]

Ankara Sanayi Odası

Sayı: 05/5000-438 İrtibat: dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yazısına atfen; “Radyoaktif Atık Yönetimi Özel Hesabı ve İşletmeden Çıkarma Özel Hesabının İşleyişi İle Hesaplar Yönetim Kurulunun Oluşumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın görüşe açıldığı ifade edilmiştir. Ek’te yer alan yönetmelik taslağına ilişkin görüş […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-464 İrtibat : ceyda.polat@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü’nün (TPAO) yazısına atfen; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in teşrifleriyle, TPAO ev sahipliğinde, 10 Şubat 2020 tarihinde, ‘Crowne Plaza Istanbul – Asia’da, “Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT’20)” Toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir. PEMT’20 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-402 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda, T.C. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ziyareti kapsamında, DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi tarafından, 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde Pakistan’a iş dünyası heyeti ziyareti düzenlenmesinin teyit edilmemekle birlikte planlanmakta olduğu, anılan ziyaret kapsamında 13 Şubat Perşembe günü Serena Hotel İslamabad’da “Pakistan-Türkiye İş […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-401 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda, Slovenya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Miro Cerar’ın ülkemize gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanımız M. Muharrem Kasapoğlu’nun teşrifleri ve DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi ve Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile 11 Şubat 2020 tarihinde, Swissôtel the Bosphorus, İstanbul’da “Türkiye-Slovenya […]