Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3327 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Türkiye Kırgız Cumhuriyeti 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle, 22 Kasım 2019 tarihinde Birlik merkezinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat Oktay ve Kırgızistan Cumhuriyeti Başbakanı Sn. Kubatbek Boronov’un katılımlarıyla düzenlenecek “Türk-Kırgız İş Forumu”nun yeri ve tarihinin değiştiği, Forumun 21 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3314 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bu yıl 22. si düzenlenecek olan Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında, 19 ve 20 Kasım 2019’da, Ankara Ticaret Odası ve OSTİM’de “22. Türkçe Konuşan Girişimciler Eşleştirme (B2B) Toplantıları”nın gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3315 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan Tarım ve Orman Bakanlığı yazısına atfen “Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Federal Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Mutabakat Zabtı” kapsamında düzenlenen Tarım Yürütme Komitesinin (TYK) 23. Dönem Toplantısının 9 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3295 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Eskişehir Sanayi Odası’ndan (ESO) alınan bir yazıda, bölgede stratejik olarak öneme sahip olan havacılık, savunma sanayi, raylı sistemler, makine imalat, beyaz eşya ve ileri seramik gibi sektörlerde yaratıcı fikirlerin desteklenmesi amacıyla 17 Ocak 2020 tarihinde “ESO Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı” etkinliğinin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Yazıda, “ESO – […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3294 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Ülkemizde yerli ve yabancı yatırımcılara sunulmak üzere özellikle büyük ölçekli yatırım alanlarının üretilmesinde zorluklar yaşandığı bilinmektedir. Bu sorunun çözümüne katkı sunmaya yönelik 2017 yılında kuruluş sürecini tamamlanan toplam alanı 565 hektar olan Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (Zafer OSB) açılmıştır. Zafer OSB 1. Etabı 2.289.200 m2, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3252 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Latin Amerika İş Geliştirme Derneği’nden (LAGİED) Odamıza ulaşan yazıda, Türkiye ve Paraguay, Uruguay, Arjantin iş dünyası arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla 25 Kasım 2019 ve 7 Aralık 2019 tarihlerinde arasında bir iş gezisi programı oluşturulduğu bildirilmektedir. Bahse konu iş gezisi kapsamında, 27-29 Kasım 2019 tarihlerinde Paraguay, 2-3 Aralık […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3231 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı’nın PP-4470 sayılı Kararına göre, 1 Ocak 2020’den itibaren üçüncü ülkelere yönelik uygulanacak gümrük vergisi oranlarının belirlenmiş olduğu, Müşavirlikçe hazırlanan ve 2020 yılından itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını yansıtan tablonun ekte sunulduğu ayrıca […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3256 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; 7 Kasım 2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7190)” çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu üzerinde öne çıkan değişiklikler aşağıda sıralanmaktadır, -Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler başlığı altında yer alan 52. Maddede yapılan değişiklikle Türkiye Gümrük […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3257 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın PP-4470 sayılı Kararına göre, 1 Ocak 2020’den itibaren üçüncü ülkelere yönelik uygulanacak gümrük vergisi oranlarının belirlenmiş olduğu, Müşavirlikçe hazırlanan ve 2020 yılından itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını yansıtan tablonun ekte sunulduğu bildirilmektedir. Ayrıca PP-4470 sayılı bahse konu […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3253 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nden (İMMİB) alınan yazıda, Sektör Strateji Çalıştayı kapsamında Ticaret Bakanlığı Uzmanı tarafından yapılan İhracat Ana Planı’nın değerlendirmesine ilişkin sunum paylaşılmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası Ek : İhracat Ana Planı Sunumu

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3244 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; 11 Kasım 2019 tarihli ve 30945 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1770 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın 5’inci maddesinin fıkrasında yer alan “1 milyon ABD Doları” ibaresi “500 bin ABD Doları” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre; yeni […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3245 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, TOBB ve Katar Odası tarafından , Katar Başbakanı Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani’nin himayelerinde 21 Kasım 2019 Perşembe günü İstanbul’da “Türkiye-Katar İş Forumu”nun düzenleneceği iletilmektedir. Türkiye-Katar İş Forumu’na çeşitli sektörlerden yaklaşık 70 Katarlı firma ile yatırım, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3230 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; 24 Ekim’de TBMM tarafından kabul edilen ve bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7190)” çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu üzerinde öne çıkan değişiklikler aşağıda belirtilmektedir. · Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler başlığı altında […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3228 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, 9 Kasım Cumartesi günü Radisson Blu (Şişli) Hotel’de “Dış Ticarette Eximbank İhracat Kredi Sigortası ve Yol Haritası Eğitimi” düzenlenecektir. Bahse konu eğitimin amacı; ihracat kredi sigortasının genel çerçevesini çizmek, ihracat kredi sigortasının ihracat yapan kuruluşlar için neden önemli olduğunu anlatmak, ülkemizde faaliyet gösteren ve ihracat kredi sigortası […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3227 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; Askeri Fabrikalar tarafından yapılan tetkikat sonucu ilgili firmalara iki yıl süre ile onay verildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, Askeri Fabrikaların faaliyet alanlarına ilişkin mal ve hizmet teslim etmek isteyebilecek üyelerimiz için […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3225 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK/Türkiye-Filistin İş Konseyi tarafından, 12 Kasım 2019 tarihinde River Plaza’da Türkiye-Filistin İş Konseyi Ortak Toplantısı ve Filistin’den gelen heyet ile ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği iletilmektedir. Söz konusu toplantıya, Filistin tarafından tıbbi ilaçlar, medikal, kozmetik, tekstil, mobilya, bilgi teknolojileri, inşaat […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3215 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası’ndan alınan yazıda, Odanın Ankara Şubesi tarafından 15-16 Kasım 2019 (Cuma-Cumartesi) tarihleri arasında Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. OSB Sincan yerleşkesinde bulunan ASO Sürekli Eğitim Merkezi’nde (Hazar Cad. No:7 06935 Sincan) “Kaynak Teknolojisi 11. Ulusal Kongre ve Sergisi’”nin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3216 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Kazakistan Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıda, 10 Kasım 2019 Pazar günü İstanbul’da Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Askar MAMİN ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY’ın katılımıyla “Kazakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu”nun gerçekleşeceği bildirilmektedir. Yazıda, söz konusu forumda ikili ticaret ve yatırım imkanlarını anlatacak üst düzey bürokratların, her […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3214 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi Daire Başkanlıklarından alınan bir yazıda; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya almanın, üretimin tüketimi karşılamadığı ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3209 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” 24.03.2016 tarihinde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Kanun hem özel sektör hem de belirli sınırlamalara tabi olarak kamu sektörü için kişisel verilerin korunması ve işlenmesine dair süreçler ile yükümlülükleri […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3182 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Ankara Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu’ndan alınan bir yazıda, TAITRA Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi tarafından düzenlenen “Tayvan İş Günü”nün 12 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’daki Fairmont Quasar Otel’de gerçekleştirileceği belirtilmektedir. İkili İşbirliği görüşmelerine ilişkin davet metni ve 2019 Tayvan İş Günü’ne yönelik bilgiler Ek’te yer almaktadır. TAITRA […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3184 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayıın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Macaristan’a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi ve Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) işbirliği ile 7 Kasım 2019 tarihinde, Budapeşte Kempinski Otel’de düzenlenmesi planlanan “Macaristan-Türkiye İş Forumu”nun programda yapılan değişiklik sebebiyle iptal […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3183 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayıın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişikiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı Sayın İrina Vlah himayesinde her yıl gerçekleştirilen “Invest Gagauzia” Uluslararası Yatırım Forumunun beşincisinin 8 – 9 Kasım 2019 tarihlerinde Komrat’ta düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. Gagavuz Yeri özelinde ve Moldova genelinde yenilikçi projelerin uygulanmasına […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3170 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden alınan yazıda, Türkiye’nin sunduğu yatırım fırsatlarını küresel iş dünyasına tanıtma ve yatırımcılara Türkiye’ye yapacakları yatırımın her aşamasında destek verme görevini üstlenmiş tek resmi kuruluş olan Ofise 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile “yatırımların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3164 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Ankara Kalkınma Ajansı’ndan alınan yazıda, Ajans koordinasyonunda, Ankara’daki teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, Ar-Ge kurumları, kuluçka merkezleri, ve girişimcilik ekosistemi paydaşları ile işbirliği içerisinde 2011 yılından bu yana düzenlenen TechAnkara Proje Pazarının bu yıl 18 Kasım 2019 Pazartesi günü ATO Congresium’da gerçekleştirileceği belirtilmektedir. İleri teknoloji […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3209 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Saraybosna merkezli olan Hidrogradnja A.Ş. firmasının mal varlığının satılmasına ilişkin bir kamu ihale duyurusu yapıldığı belirtilmekte ve duyuru ile birlikte diğer detaylar Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığından temin edilmekle ekte sunulmaktadır. İlgili firmanın mal varlığının satışı 14 Kasım 2019 tarihinde […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3146 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alman bir yazıda, 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile trafik siciline tescilli […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3118 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) iş birliğiyle; mevcut ihracatçılar ile ihracat potansiyeli olan firmaları bilgilendirmek amacıyla, Ankara Sanayi Odası 1. OSB Müdürlüğü ev sahipliğinde, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3116 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye-Rusya İş Konseyi, iki taraflı ilişkileri canlı tutmak, Rusya’da iş yapmak isteyen Türk firmalarına ilk kaynaktan bilgi sağlamak amacıyla Rusya Federasyonu’nun (RF) çeşitli bölgelerinden gelen heyetler ile tanıtım […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3125 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Resmi Gazete’nin 24.10.2019 tarih ve 30928 sayılı nüshasında “2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” yayımlanmış olup; söz konusu kararda Birlik tarafından uzun süredir takip edilen dâne zeytin ürünü de destek kapsamına dahil edildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, “2019 Yılında […]