Duyurular

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3811 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2019/387 sayılı kararı uyarınca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi gereğince, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kaydolması için belirlenen son tarih, Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3789 İrtibat : ismet.tirasoglu@aso.org.tr Sayın Üyemiz, MADDE 1 – (1) 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’ Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması Ve İşaretlenmesine dair Yönetmelik” kaldırılarak yeni yönetmelik 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yeni yönetmeliğin yürürlük tarihi 01/01/2020 olarak belirlenmiş olup, uymayanlar hakkında […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3785 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türk Standardları Enstitüsü Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda; ülkemizin her alanda verimliliği artırarak, milli teknoloji hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmasına yönelik, daha fazla değer üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma süreci öngören 11. Kalkınma Planı ile dijitalleşen dünyada, pazar değil, yüksek teknoloji ve katma […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3795 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; eşbaşkanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez tarafından gerçekleştirilen Türkiye-Nijerya Karma Ekonomik Komisyonu 5. Dönem Toplantısının 29-30 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir. Söz konusu toplantı sonunda imzalanacak olan Tutanak […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3794 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyon 1. Toplantısı’nın, 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Zambiya’nın başkenti Lusaka’da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik olarak TOBB görev ve yetki alanına giren konular ile toplantıda gündeme […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3792 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, RAIL INDUSTRY SHOW; Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı, ülkemizin demiryolu hatları ve aynı zamanda demiryolu endüstrisi açısından önem taşıyan Eskişehir’de 14-16 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecektir. Ülkemizin kalkınması için stratejik öneme sahip olan demiryolu sektörünün gelişiminde kritik bir rol oynayacak olan fuar T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 07/5000-3749 İrtibat : sicil@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasına göre; sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin, faaliyete geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Hazine Müsteşarlığından ruhsat almak zorunda olduğu, yine anılan Kanunun 21. maddesinin ikinci fıkrası ise, sigorta brokerliği […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3730 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atfen; Gümrük Birliğinden doğan hak ve yükümlülükler kapsamında Türkiye tarafından Avrupa Birliği’nin (AB) yatay kuralları ile ürün bazlı mevzuatının üstlenildiği ve bu sayede Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3790 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiği belirtilerek, 31 Aralık 2019 sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurulup ihracat işlemlerinin süratle tamamlanmasına yönelik […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3763 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile birlikte yürüttüğü “Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Sürdürülebilir Uygulanması ve Farkındalığın Artırılması Kapsamında Turistik Konaklama Tesisleri Hizmet Grubunda Çevre Etkileri Kriterlerinin Oluşturulması Projesi” kapsamında taslak çevre etkileri kriterlerinin oluşturulduğu; Çevre […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3762 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından çeşitli dallarda Tüketici Ödülleri verileceği belirtilmektedir. 2019 yılı […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3780 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Anketimiz, siz değerli üyelerimizin genel ekonomik durumunun, çalışan ihtiyacının tespit edilmesi ve yatırıma ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmektedir. Anketimiz ile Odamız hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz. Anketlerimize katılarak geleceğe yön vermek isteyen üyelerimizin aşağıda linki bulunan anket formunu en geç 24.01.2020 tarihine kadar doldurması hususunu bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3708 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliğinin 11 inci maddesi gereği Bakanlık tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi-Baharat Tebliği” taslak metninin https://www.tarimorman.gov.tr/GKM adresinde “Duyurular” bölümünde görüşe açıldığı bildirilmektedir. Söz konusu taslağa […]

Ankara Sanayi Odası

Sayı : 08/5000-3607 Konu : Girişimcilik Okulu Mezun Buluşması Sayın Girişimcimiz, Her sene geleneksel olarak düzenlenen “Ankara Sanayi Odası Girişimcilik Okulu Mezunları Buluşması”nın altıncısı 16 Aralık 2019 Pazartesi günü, 13:45 – 17:00 saatleri arasında Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Ülke ekonomisine ve istihdamına katkısı yadsınamaz olan KOBİ’lerin uzun ömürlü ve başarılı olabilmesi için “KOBİ’lerde […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3624 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz; 2010’da Ülkemiz ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşmayla Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kurulmasına yönelik çalışmalar başlamış, santralin birinci ünitesi için Nisan 2018’de İnşaat Lisansı alınmasıyla inşaat faaliyetleri hızlanmıştır. İlaveten 26 Ağustos 2019 tarihinde ikinci ünitesi için de İnşaat Lisansı alınmıştır. 2019’daki gelişmeler sonucunda bir Türk şirketi […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3571 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Özbekistan Cumhuriyeti Semerkant İli Akderya İlçesi Belediye Başkanı Sayın Abilov Feruz Nematullayevich başkanlığındaki heyetin 7-13 Aralık 2019 tarihlerinde ülkemizi ziyareti vesilesiyle, Ankara ile Akderya arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere, 10 Aralık 2019 tarihinde saat 15:30’da Odamızda bir etkinlik düzenlenecektir. Özbekistan – Akderya tarafının heyet listesi ve Ankara ilini […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3442 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; 28.11.2019 gün, 30962 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ihracat (2019/8) sayılı Tebliğ ile 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne Geçici 33 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3391 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın, önümüzdeki dönemde mevkidaşları ile görüşmeler yapmak üzere gerçekleştireceği Tunus ve Fas ziyaretleri vesilesiyle söz konusu görüşmelerde faydalanılmak üzere Tunus ve Fas hakkında görüş ve değerlendirmelerinizin 27 Kasım 2019 tarihine kadar Odamıza (E-posta: ihracatdestek@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3390 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye-AB İş Diyaloğu (Turkey-EU Business Dialogue-TEBD) Projesi kapsamında, Odamız tarafından 26 Kasım 2019 tarihinde 09:30’da Zafer Çağlayan Meclis Salonunda “AB-Türkiye Gümrük Birliği ve AB Ticaret Kuralları: KOBİ’ler İçin Fırsatlar ve Zorluklar” konulu yarım günlük bir seminer düzenlenecektir. Söz konusu seminerin programı ekte yer almakta olup katılmak isteyen […]

Ankara Sanayi Odası

Sayı : 04/5000-3375 Konu : İşyeri Tehlike Sınıflarına yapılacak İtirazlar Hk. Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğinde üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 04/5000-3329 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Orta Anadolu İhracatçılar Birlikleri’nden (OAİB) alınan bir yazıda, OAİB’nin ihracat yapan, pazar payını ve çeşitliliğini arttırmayı amaçlayan ve potansiyel ihracatçı firmalara yönelik ücretsiz olarak gerçekleştirdiği dış ticaret eğitimleri kapsamında, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği Merkez Bina Ahmet Kahraman Konferans Salonunda 20 Kasım 2019 tarihinde 13:45-17:30 saatleri […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3329 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan İstanbul Sanayi Odası’nın yazısına atfen; Türk tedarikçilerin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve ihale kuralları ile ilgili bilgilendirilmesi amacıyla 6 Aralık 2019 tarihinde İSO Odakule Binasında Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda 13.00 – 18.00 saatleri arasında bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir. Ek’te […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3328 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, ODTÜ Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi’nden (TSSK) alınan bir yazıda, Türk silahlı kuvvetleri kritik ihtiyaçlarının milli/yerli olarak yerli savunma sanayi şirketlerince, üniversiteler ile Ar-Ge odaklı işbirlikleri çerçevesinde geliştirilmesi ve uluslararası pazarlarda teknoloji ihracatı yapılması vizyonuyla yola çıkan Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi TSSK tarafından geleneksel olarak her yıl yapılan […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3326 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türk Kızılay’ından alınan bir yazıda, ülkemizin ve dünyanın en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Kızılayı’nın, 151 yıldır insan onurunun korunması ve ıstırabın dindirilmesi için devletine yardımcı kuruluş olarak çalışmalarını sürdürdüğü, ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahibi insanlara her koşulda milletimizin merhamet elini uzattığı ve tüm […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3325 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Eurasia Rail Fuar’ından alınan bir yazıda, Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail’in, 2011 yılından günümüze ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin en önemli halkalarından olan ve yerli projelerle gelişmeye devam eden demiryolu sektörüne yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) eriştiği imkan ve kabiliyetlerinin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3335 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, TOBB, Tiran Büyükelçiliğimiz, Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (UCCIAL) ve Arnavutluk-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) işbirliğinde, 2 Aralık 2019 tarihinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, “Arnavutluk-Türkiye Ekonomi ve Yatırım Konferansı”nın düzenleneceği belirtilmektedir. Foruma Türk ve Arnavut özel sektör temsilcilerinin […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3334 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, İçişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, 2019 yılı Ağustos ayından bu yana Sudan genelini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle, özellikle Nil Havzasında bulunan bölgelerde meydana gelen sel ve su baskınları sebebiyle yüz binlerce insanın can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3324 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda, DEİK/Türkiye-Singapur İş Konseyi tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Enterprise Singapore iş birliğinde 9 Aralık 2019 Pazartesi günü 10.00-12.30 saatleri arasında River Plaza’da “Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Bilgilendirme Semineri”nin düzenleneceği bildirilmektedir. Güney Asya’nın finans ve ticaret merkezi olarak gösterilen Singapur, 2020 […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3340 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türk ve Avrupa özel sektörleri arasında karşılıklı anlayışı ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla uygulanan ve Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II Programı kapsamında Türkiye ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen Türkiye-AB İş Diyaloğu (Turkey-EU Business Dialogue-TEBD) Projesi kapsamında, Odamız tarafından 26 Kasım 2019 tarihinde […]

Ankara Sanayi Odası

İşareti : 05/5000-3333 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, V. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, “Toplumsal Fayda İçin Üniversite Sanayi İş Birliğinde Arayüzlerin Rolü” temasıyla 27-28 Kasım 2019 tarihlerinde, İstanbul Harbiye Askeri Müze’de gerçekleştirilecektir. Amacı, sanayicinin buluşçu öğretim üyesiyle doğrudan görüşebilmesi, buluş hakkında daha nitelikli bilgi […]