ÇALIŞMA HAYATI, VERGİ VE ÜYE SORUNLARI İHTİSAS KOMİSYONU ANKETİ

2023-10-02

İşareti : 05/5000-2626

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Oda Meclisimizin 24/07/2013 tarihli ve 4 sayılı toplantısında "İhtisas Komisyonları Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi" kabul edilmiştir. "İhtisas Komisyonları Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi" çerçevesinde kurulan ihtisas komisyonlarından biri de "Çalışma Hayatı, Vergi ve Üye Sorunları İhtisas Komisyonu"dur.

Söz konusu ihtisas komisyonunun kurulma amacı ise sanayicilerin, birbirleri ile çalışanları ve kamu/ özel kurum ve kuruluşlarla iş ilişkilerinden doğan anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar, arabuluculuk, tahkim ya da yasal yollar, üyelerin faaliyetleri esnasında karşılaştıkları ve bölgesel ve sektörel her tür sorun, çözüm, görüş ve öneriler, bugün var olan vergi sisteminin; Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ile diğer vergi kanunlarının, teşvik ve düzenlemelerin üyelerimizin yaşadıkları ve içinde bulundukları vergi yükleri ve sorumlulukları açısından değerlendirilmesi, dünya ülkelerindeki örneklerle karşılaştırılarak; gelir idaresi, vergi denetimi, muhasebecilik ve mali müşavirlik müesseselerinin vergi yargısı boyutlarının Odamız üyeleri ve ülke ekonomisi açısından geniş bir çerçevede düzenlemelerini takip etmek, öneriler geliştirmektir.

Bu kapsamda, https://www.aso.org.tr/form/calisma-hayati-vergi-ve-uye-sorunlari-ihtisaskomisyonu-anketi-336 bağlantısında yer alan "Çalışma Hayatı, Vergi ve Üye Sorunları İhtisas Komisyonu Anketi" hazırlanmış olup, ihtisas komisyonu çalışmalarına destek olacak anketin 09 Ekim 2023 tarihine kadar doldurularak Odamıza iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

ONLINE HİZMETLER