BTK REKLAM YASAĞI KARARI

2023-09-19

şareti : 00000012/- 2829

İrtibat : dim@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, 01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar'ın 34'üncü maddesinin birinci fıkrasında "Reklam yasağı kararı uyarınca, sosyal ağ sağlayıcıyla yeni sözleşme kurulamaz ve sosyal ağ sağlayıcıya para transferi yapılamaz." hükmü ile ikinci fıkrasında "Başkan tarafından verilen reklam yasağı kararı yayımlamak üzere Resmi Gazete'ye gönderilir. Resmi Gazete'de yayımlanan reklam yasağı kararının uygulamasına ilişkin hususlar ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından takip edilir." hükmünün yer aldığı ifade edilmektedir.

Yukarıda yer alan hükümler doğrultusunda, eski unvanı Twitter INC. olan X Corp. unvanlı sosyal ağ sağlayıcısının temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirememesi sebebiyle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hakkında verilen Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına ilişkin kararı bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

ANKARA SANAYİ ODASI


Ek Listesi:
BTK Reklam Yasağı Kararı Yazısı.pdf
ONLINE HİZMETLER