BREXIT SÜRECİ KAPSAMINDA BİRLEŞİK KRALLIK TEKNİK DÜZENLEMELER SORU FORMU

    9 Ekim 2019

İşareti : 05/5000-2860
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Birleşik Krallık’ın (BK) Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecini ifade eden Brexit tarihi Avrupa Konseyi’nin 10 Nisan 2019 tarihli toplantısında 31 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Sürece ilişkin Geri Çekilme Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi durumunda, 2020 yılı sonuna kadar sürmesi öngörülen geçiş döneminde BK’nın AB hukukunu uygulamaya devam etmesi ve BK’ya AB üye ülkeleri gibi muamele edilmesi öngörülmektedir. Bununla birlikte, anlaşmasız ayrılık olması veya geçiş dönemi süreci dolduktan sonra BK’nın AB mevzuatına tabi olmaması ve üçüncü ülke konumuna geçmesi söz konusu olabilecektir.

Brexit süreci ve ülkemiz ile BK arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere olası etkileri konusunda Ticaret Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla Odamızda 26 Eylül 2019 tarihinde bir toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıda, anılan yetkililer tarafından gerçekleştirilen sunumlar Odamız internet sitesinde Duyurular kısmında 27 Eylül 2019 tarihinde yayınlanmıştır (http://www.aso.org.tr/brexit-bilgilendirme-toplantisi-sunumlari/).

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Brexit’in anlaşmalı veya anlaşmasız olarak gerçekleşmesi durumunda, Türkiye ile BK arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) tesis edilmesine kadar geçecek süre zarfında mevcut ticaretin aksamaması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, anlaşmasız Brexit durumunda, BK’nın AB’nin Gümrük Birliği’nden çıkması ile ticarette teknik engel oluşturabilecek muhtelif uygulamaların bertaraf edilmesini teminen uygunluk değerlendirme alanında BK ile karşılıklı tanıma düzenlemeleri de dahil olmak üzere ortak düzenlemelere gidilmesi hususunda çalışmalar devam etmektedir.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı tarafından sürdürülen çalışmalara dayanak oluşturması amacıyla, BK ile ihracat-ithalat ilişkileri olan üyelerimizin ekte sunulan soru formunu doldurarak 16 Ekim 2019 tarihine kadar TOBB’a iletilmek üzere Odamız İhracat Destek Ofisine (ihracat@aso.org.tr) göndermesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek : BK Soru Formu (2 sayfa)