BREXİT SONRASI TÜRKİYE GÜMRÜK VERGİLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

    11 Şubat 2020

İşareti : 04/5000-536
İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;


Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sonucu gümrük vergilerindeki değişimleri gösteren “Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi” ve internet uygulaması hazırlanmıştır. Bahse konu rehber ekte yer almakta olup Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatında ve ithalatında geçiş süreci sonrasında ürün bazında gümrük vergilerindeki değişim oranlarını takip etmek için https://www.tepav.org.tr/brexit/ web adresi kullanılabilir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek : BREXIT RAPORU (77 sayfa)