BİYOSİDAL ÜRÜNLER HK.

    3 Ocak 2017

İşareti : 04/5000-15
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; II. sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı almış bir firmanın kapasite raporlarında faaliyet konusu değiştirildiğinde veya yeni ürün eklenmesi talep edildiğinde, 10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürülüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Gayrisıhhi Müessese Ruhsatında sınıf değişikliği gerekiyorsa, Odalara başvuruda bulunan firmaların yeni Gayrisıhhi Müessese Sınıfına ait ruhsatı temin etmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Biyosidal ürün üreten firmalarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası