BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI HAKKINDA

    18 Mayıs 2019

İşareti : 04/5000-1374
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili Değişiklik Taslağının hazırlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu Taslak hakkında Odamız görüşleri talep edilmekte olup, belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere görüşlerinizin görüş formuna işlenmiş olarak en geç 20.05.2019 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :
1- Taslak (1 sayfa)
2- Görüş Formu (1 sayfa)