BİLGİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TALEBİ

    23 Mart 2020

İşareti : 05/5000-1143
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından koronavirüs (COVID-19) hakkında kamu sağlığının korunması ile eşya ve temel hizmetlere erişimi sağlamak adına 16 Mart 2020 tarihinde basın duyurusu yaparak bir kılavuz yayınladığı belirtilmekte ve anılan belgelerin gayriresmi çevirileri iletilmektedir.

Bu kapsamda, çözüm sağlanması adına yetkili makamlarla paylaşılmak üzere aşağıda sıralanan hususlarda bilgi ve önerilerinizin 25 Mart 2020 tarihine kadar burak.erdogan@tobb.org.tr veya elif.tangil@tobb.org.tr adreslerine e-posta yoluyla gönderilmesi talep edilmektedir.

Kılavuz çerçevesinde düzenlenen hususlara ilişkin olarak sorun yaşanıyor ise sorun yaşanan noktalar ve uygulamalara dair somut bilgi ve varsa belge temin edilmesi
İntermodal taşımacılık alanında (özellikle mod değişimlerinde) sorun yaşanıyor ise somut bilgilerle ifade edilmesi
Sürücülere ait park alanlarında alınan tedbirler ve bu alanlarda bulunulması gerektiği düşünülen iyileşmelere dair önerilerin paylaşılması

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek : AB DUYURU (8 sayfa)