BASINÇLI EKİPMANLAR HAKKINDA TEKNİK DÜZENLEME

    24 Temmuz 2020

İşareti : 04/5000-3347
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Sanayi Genel Müdürlüğünün yazısına atfen; İspanya tarafından, 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde Avrupa Birliği (AB) Düzenlenmemiş Alan Veri tabanına “Basınçlı Ekipmanlar” ile ilgili teknik düzenleme bildirimi yapıldığı belirtilerek, söz konusu taslak metin hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesi ve muhtemel senaryolar göz önüne alınarak, sanayi işletmelerinin yaşayabileceği riskler, fırsatlar ve Ülkemiz ile AB arasında ticareti engelleyici hükümlerin yer aldığının düşünülmesi halinde, bu hususlara ilişkin varsa görüşlerinizin en geç 22/07/2020 tarihine kadar, AB Komisyonuna iletilmek üzere sinan.durmaz@sanayi.gov.tr e-posta adresine ve Genel Müdürlüğe gönderilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu yazı ve eklerine https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarz.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası