BALTIK OFFSHORE RÜZGAR FORUMU

2023-05-23

İşareti : 05/5000-1756

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'na Berlin Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen yazıya atfen, "Baltık Offshore Rüzgar Forumu" hakkında bilgi notu gönderilmekte ve ülkemizin yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği atılım ve firmalarımızın edindiği tecrübeler ışığında, Baltık Denizi bölgesinde kurulumu gerçekleştirilen offshore rüzgâr enerjisi yatırımlarının yakın gelecekte artacağı göz önünde bulundurulduğunda, bölgenin ürün ve nitelikli işgücü ihtiyaçlarının karşılanması bakımından potansiyel arz ettiğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu bilgi notu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Baltık Offshore Rüzgar Forumu.pdf
ONLINE HİZMETLER