BAE'YE GİRİŞ VE GEÇİCİ KALIŞ ÖNLEMLERİ SORUNLARI HAKKINDA GÖRÜŞ TALEBİ

2022-09-21

İşareti : 05/5000-3702

İrtibat : dim@aso.org.tr

 Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ülkemiz arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) müzakereleri çerçevesinde "hizmet ticareti" alanında da görüşmelerin devam ettiği ve bu kapsamda, BAE yetkililerine aktarılmak üzere giriş ve geçici kalış önlemleri sorunları ile ilgili detaylı görüşe ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir.

Bu itibarla, başta vize, çalışma izni ve oturma izni olmak üzere BAE'de karşılaşılan giriş ve geçici kalış önlemleri sorunlarına dair olabilecek görüşlerinizin 27 Eylül 2022 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü'ne (E-posta: dim@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

ONLINE HİZMETLER