ATIKSU ARITMA / DERİN DENİZ DEŞARJI TESİSİ PROJE ONAY GENELGESİ

    27 Aralık 2018

İşareti : 05/5000-3319
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen 20.11.2018 tarih ve 2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesinin yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bahse konu “Genelge” ve “Proje Onay ve Teknik Rapor Hazırlama Kılavuzu”na TOBB ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” bağlantısında bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası