Dilekçeyi, internet sitemizden (www.aso.org.tr/asotaum) temin edebilir, doldurulması ile ilgili tereddütleriniz için
0 312 417 12 00 numaralı telefondan yada arabuluculuk@aso.org.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR MUTLAKA OKUYUNUZ; Başvuru ile ilgili olarak Başvuru Dilekçesini eksiksiz olarak doldurduğunuzdan emin olunuz.
Başvuru Dilekçesi, istenilen bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra ıslak imzalı olarak, ekleri ile birlikte şahsen ya da posta yolu ile ya da arabuluculuk@aso.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmelidir.
Uyuşmazlık konusu talebinize ilişkin mevcut diğer tüm belgeler de başvurunuz ekinde ibraz edilmelidir.
Arabuluculuk yeri Ankara Sanayi Odası 8. Kat ASOTAUM merkezidir. Ancak taraflar aralarında yapacakları yazılı bir sözleşmeyle aksini kararlaştırabilirler.

ASOTAUM'a Müracaata İlişkin Başvuru Sahibinin İmzalı Beyanı. Ankara Sanayi Odası Tahkim, Arabuluculuk ve Uzlaştırıcılık Merkezi'ne
Başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça arabulucu veya arabulucuların taraflarca seçileceğini bildiğimi,
Başvuru dilekçesinde yer alan tüm açıklamaları dikkatlice okuyup anladığımı,
Başvuru konusuna ilişkin sahip olduğum tüm bilgi ve belgeleri işbu başvuru dilekçesi ve ekinde doğru ve eksiksiz olarak ibraz ettiğimi,
beyan eder, işbu başvurumun ASOTAUM tarafından işleme konulmasını arz ve talep ederim.

ASOTAUM Başvuru Adresi
Ankara Sanayi Odası Tahkim, Arabuluculuk ve Uzlaştırıcılık Merkezi Ankara Sanayi Odası Atatürk Bulvarı No:193 06680 Kavaklıdere/ANKARA