ASO Üyelerine TSE’nin Hizmetleri Anlatıldı

   2023-03-16

Ankara Sanayi Odası ile Türk Standardları Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen "TSE ile ASO Gündem Toplantısı”nda TSE’nin sanayicilere yönelik hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. 

ASO’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya ASO Başkanı Seyit Ardıç, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, ASO Meclis Başkan Yardımcısı Akman Karakülah, ASO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş, TSE Daire Başkanları, ASO Meclis ve Komiteleri ile çok sayıda sanayici katıldı. 

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, “İmalat sanayiinde dijital dönüşümle ilgili uluslararası standartların yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, yüksek teknoloji ihracatında öne çıkan Ankaralı sanayicilerimizi, Türk Standardları Enstitüsü ile çalışmaya davet ediyorum” dedi. 

“Yüksek maliyetlerin düşürülmesinde, standartlara uygun üretim yapılmasının önemi var”

ASO Başkanı Ardıç, küreselleşme ve beraberinde yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte sınırların ortadan kalktığını belirterek, “Uluslararası ticaret ön plana çıkmıştır. Bugün ülkemiz ihracatçıları dünyanın farklı noktalarına ticaret yapmakta, farklı dillerde konuşan pazarlara ürünlerini satmaktadır. Bu noktada, günümüzde tüm dünyanın ortak dilinin standartlar olduğunu, standartlara uygun, kaliteli üretim yapan sanayicilerimizin çok çeşitli pazarlara rahatlıkla ulaşabildiğini vurgulamak isterim. Üretimin belirli plan ve programlara göre yapılmasına yardımcı olarak uygun kalite ve seri imalata imkân tanıyan standartlar, kayıpların asgariye indirilmesini, stokların azalmasını sağlayarak verimliği de artırmaktadır. Sanayicilerimizin karşılaştıkları sorunların başında gelen yüksek maliyetlerin düşürülmesinde, standartlara uygun üretim yapılmasının önemli bir rol oynadığını memnuniyetle ifade ediyorum” diye konuştu. 

“Sanayicilerimizin iştiraki büyük önem arz etmektedir”

Sanayicilerin standardizasyon bilincine sahip ve uygun üretim yapmayı odak noktası haline getirmesi gerektiği belirten Ardıç, şunları kaydetti:
“Bu açıdan, Türk Standardları Enstitüsü bünyesinde oluşturulmuş olan ve uluslararası standartların takip edilip ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda gerekli görülenlerin uyumlaştırılması görevini üstlenen Milli Teknik Komitelere, diğer bir deyişle, Ayna Komitelere, sanayicilerimizin iştiraki büyük önem arz etmektedir. On Birinci Kalkınma Planımızda da yer aldığı üzere, özellikle imalat sanayiinde dijital dönüşümle ilgili uluslararası standartların yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, yüksek teknoloji ihracatında öne çıkan Ankaralı sanayicilerimizi, Türk Standardları Enstitüsü ile çalışmaya davet ediyorum.” 
“Türk Standartları Enstitüsü anahtar konumda bulunmaktadır”
Başkan Ardıç, sanayinin daha az maliyetle yüksek kaliteli üretim yapması için TSE’nin anahtar konumda bulunduğunu vurgulayarak, “İnovasyon faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmesi, uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmet sağlayarak uluslararası pazarlara girmesinde, Türk Standartları Enstitüsü anahtar konumda bulunmaktadır. Bu vesileyle, Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ile de benimsenmiş olan, tüm paydaşların standart hazırlama sürecine etkin bir şekilde katıldığı, uygulamayı ilke edinmiş, küresel alanda belirleyici bir ülke olmak vizyonuna erişmede, enstitümüzün gerçekleştirdiği çalışmalardan ötürü kutluyorum” ifadelerini kullandı. 

“TSE Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri”

Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, TSE’nin Türkiye’nin en önemli kurumlarından bir tanesi olduğunu belirterek, “Kuruluş itibariyle baktığımız zaman bugüne kadar ülkenin standardizasyon, uygunluk değerlendirme, gözetim ve muayene alanında pek çok önemli görevleri üstlenmiş ve ülkemizin ihtiyacı olan, gerekli olan standartların hazırlanması, yayınlanması ve kullanımı ile alakalı gerekli çalışmaları yapan tek yetkili bir kuruluş olarak bugüne kadar faaliyetlerini sürdürdü. Ülkenin, dünyanın gelişen teknolojik altyapısı ve şartlarıyla beraber Türkiye’de de TSE yapmış olduğu faaliyetlerde geliştirmeler oldu” şeklinde konuştu. 

“Teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz”

Başkan Şahin, TSE’nin 10 bölgede, 81 ilde temsilcilikle sanayicilere çok yoğun bir şekilde hizmet verdiğini ifade ederek, “11 ilde 27 noktada test ve laboratuvar altyapısı ile yaklaşık olarak 3 bine yakın çalışanıyla ve çok teknik yetişmiş kadrosuyla sanayicilerimize çok yoğun bir şekilde hizmetleri vermeye devam ediyor. Günümüz şartlarında yeni teknolojik gelişmeleri takip ediyor, proaktif bir faaliyet yürüterek öncesinde hazırlıklar yapmak suretiyle gerekli standartların hazırlanması, kriterlerin hazırlanması noktasında da aksiyon aldığımız ifade etmek istiyorum” dedi.
 


ONLINE HİZMETLER