ASO-SEM ve KALYON Akademi Arasında Yenilenebilir Enerji Alanında Nitelikli Eleman İçin İşbirliği

   2021-08-26

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, yenilenebilir enerji alanında nitelikli personel yetiştirilmesi konusunda yol haritasının belirleneceği Kalyon PV Solar Akademi ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM) işbirliği ile düzenlenen çalıştaya katılarak bir konuşma yaptı.

Kalyon Akademi de gerçekleşen çalıştaya Özdebir’in yanısıra, Kalyon PV İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ersan Tüfekçi, ASO-SEM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek ve Kalyon PV Solar Akademi Müdürü Yusuf Arayıcı, ASO-SEM Müdürü Ruhi Kılıç katıldı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada ekonominin temel girdilerinden olan enerjinin üretimi, verimliliği ve Ar-Ge çalışmalarının inovasyon için altyapı sağlayacağını ifade ederek, “Özellikle yenilebilir enerji alanında yüksek mesleki yeterlilikler kazanmış nitelikli personel konusunda işletmelerin desteklenmesi ülkemiz sanayisi için vazgeçilmez önemdedir” dedi.

Özdebir, Dünyada yaşanan iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirilmeye çalışılan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılına kadar üretimin her türlü döngüsünde sera gazı etkisinin ve karbon sıfır emisyonun hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirterek, söz konusu düzenlenmelerin geleceğe dönük ihracat yol haritasında paradigma değişimine yol açacağını ve köklü değişiklikler getireceğini ifade etti. Türkiye'nin ihracatının yüzde 50’sini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığını dile getiren Özdebir, “Gelecek on yılda AB ülkeleri başta olmak üzere ihracat yaptığımız ülkelerle rekabet yapabilir. Ucuz enerjinin rekabette belirleyici rolü daha da artacaktır” dedi.

“Yüksek mesleki yeterlilikler kazanmış nitelikli personel konusunda işletmelerin desteklenmesi ülkemiz sanayisi için vazgeçilmez önemdedir”


Ekonominin temel girdilerinden olan enerjinin üretimi, verimliliği ve Ar-Ge çalışmalarının inovasyon için altyapı sağlayacağını belirten Özdebir, “Özellikle yenilebilir enerji alanında yüksek mesleki yeterlilikler kazanmış nitelikli personel konusunda işletmelerin desteklenmesi ülkemiz sanayisi için vazgeçilmez önemdedir” diye konuştu.


Özdebir, ASO olarak teknoloji geliştiren, katma değerli ürünler imal eden, gelecekte ihracatın motoru olması hedeflenen, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren firmalara büyük önem verdiklerini söyledi. Yenilenebilir enerjilerden biri olan güneş enerjisinin uzun vadeli bir gelecek için güvenilebilecek temiz bir enerji kaynağı olduğuna dikkati çeken ASO Başkanı Özdebir, şöyle devam etti:
“Bir güneş enerjisi santrali güvenilir, uygun maliyetli, kirlilik içermeyen ve sürdürülebilir bir enerji üretir. Ülkemizin teknolojik kapasitesi, güneş enerjisi konusunda teknoloji üreten ülkeler ligine çıkabilecek potansiyeli taşımaktadır. Ülke olarak coğrafi ve iklim koşullarımız açısından da hem kendi pazarımız hem dış pazar açısından avantajlı bir konumdayız.”
Özdebir, 2018 yılında Türkiye elektrik üretiminin yüzde 37,3'ünün kömürden, yüzde 29,8'inin doğalgazdan, yüzde 19,8'inin hidroelektrikten, yüzde 6,6'sının rüzgârdan, yüzde 2,6'sının güneş enerjisinden, yüzde 2,5'inin jeotermal enerjiden ve yüzde 1,4'ünün diğer kaynaklardan sağlandığı bilgisini verdi.

“Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine dayalı olarak yerel kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmayı planlamaktadır”
Özdebir, Türkiye’nin enerjide dış kaynaklardan bağımlılığını azaltmak için Ulusal Yenilebilir Enerji Eylem Planı’nın geliştirildiğini ve uygulandığını hatırlatarak, “Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine dayalı olarak yerel kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmayı planlamaktadır” dedi.

“Türkiye'nin 2023 yılı hedefi, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu gücü içindeki payını yüzde 30'un üzerine çıkarmaktır”

 

Türkiye’nin ulusal enerji kompozisyonunda yenilebilir enerjinin payını artırmayı hedeflemesinin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak için devlet tarafından hedefler belirlendiğini dile getiren Özdebir, “Türkiye'nin 2023 yılı hedefi, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu gücü içindeki payını yüzde 30'un üzerine çıkarmaktır” diye konuştu.

 

Kalyon PV İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ersan Tüfekçi de ingot, kütük, hücre ve modül olarak dört ana fabrikada dört farklı ürün üretiminin yapıldığını söyledi.

Üretim dinamiklerinin benzerlerinden farklı olduğu bir fabrikalarda üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Tüfekçi, "400 milyon dolarlık bir yatırımla toplamda 100 bin metrekare alanda hizmet veriliyor. Ürünlerin yerlilik oranı yüzde 75 seviyesinde. Bu fabrikanın 345 milyon dolar ithalat ikamesi bulunuyor. Bu fabrikayı yaparak bu öz sermayenin Türkiye'de kalmasını sağladık. 100 milyon dolarlık da bir ihracat hedefimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

ASO-SEM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek ise ASO-SEM’in çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Konuşmalardan sonra ASO Başkanı Özdebir, Kalyon PV İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Tüfekçi ile birlikte fabrikanın üretim tesislerini gezerek incelemelerde bulundu.