ASO Dijital Mesleki Eğitim Projesi Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

   2023-05-03

ASO tarafından üyelerinin rekabet güçlerini artırmak ve  mesleki eğitime katkı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası hibeler kullanılarak projeler yürütülmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği destekli Erasmus+ “Mesleki Eğitim İçin Stratejik Ortaklıklar (KA202)” hibe programı kapsamında ASO koordinasyonunda uygulanan  “Dijital Mesleki Eğitim Projesi”nin (DigiVET) tanıtımı ve proje faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan içeriklerin mesleki eğitim alanında potansiyel uygulama alanları hakkında bilgilendirmek üzere kapanış toplantısı düzenlendi.
 
Toplantının açılışında konuşan Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Yavuz Cabbar, uzaktan eğitimi barındıran bir müfredatı nasıl geliştirileceği sorusunun projenin ana konusunu oluşturduğunu belirterek, “Hem sanal gerçeklik hem artırılmış gerçeklik hem interaktif ders içerikleri ile CNC operatörlerinin uzaktan dijital teknolojileri kullanarak eğitileceği bir müfredat geliştirildi. Bunun için 3 ülkede anketler yapıldı. Anketler sonucunda Türkiye dahil 4 ülkede elde verilerde hem artırılmış gerçeklik hem sanal gerçeklik hem de interaktif eğitim materyallerinin esasları oluşturuldu. Sonunda CNC operatörleri için dijital eğitim müfredatı elde edilmiş oldu” diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Şener Karabulut ise projenin çıktıları hakkında yaptığı sunumda, projeden elde edilen bilgileri şöyle sıraladı:

“Bu içerikler, öğrencilerin derse olan ilgisi arttı. Öğrenciler, derse girmeden önce bu içerikleri paylaştığımız için hangi öğrencinin bir içeriği yerine getirip getirmediğini görüyoruz. Ayrıca o uygulamayı yaptığı zaman öğrenci, o sorulara verdiği cevaplarla puan alıyor. Dolayısıyla biz öğrencilere şunu söyledik: Buradan aldığınız notların yüzde 20’si notlarınızda kullanılacak. Dolayısıyla hepsi eğitimlere katıldı. En nihayetinde öğrencilerin bu içeriklerle eğitim aldıklarında ders başarılarını yüzde 68 oranında arttırdığını gördük. Derste pratik uygulama yapma süresinde yüzde 70 oranında azalma gerçekleşti. Pratik uygulamada sürenin azalması demek, daha az enerji tüketimi ve malzeme fiyatı anlamına geliyor. Bu da eğitim öğretim zamanının daha verimli hale gelmesini sağlıyor.”

Ankara Sanayi Odası koordinatörlüğünde yürütülen Dijital Mesleki Eğitim Projesi’nin çıktıları sonucunda oluşturulan dijital eğitim içerikleri ile öğrenim gören öğrencilerin ders başarı oralarında yüzde 68’lik bir artış görülürken, pratik ve uygulama ders sürelerinde ise yüzde 70 oranında azalma görülerek verimlilik artmıştır.

Ankara Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya, meslek liseleri ve meslek yüksek okulları ve üniversitelerden müdürler, öğretmenler ve öğretim görevlilerinin yanı sıra odalar ve organize sanayi bölgelerinden temsilciler katıldı. 
 


ONLINE HİZMETLER