ASO Başkanı Özdebir: “Türkiye Vasat Büyüme Dönemine Sürükleniyor”

    31 Mart 2015

2014 yılı büyüme rakamlarını değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, “Uzunca bir süredir, ülkemizde yatırım şevkinin kırıldığını, sanayicinin önünü göremediğini, ekonomide motivasyonu artıracak, yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek tedbirler alınmazsa ülkemizin vasat büyüme dönemine sürükleneceği uyarısını yapıyorduk. Büyüme rakamları bu uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu göstermiştir. Zayıf iç ve dış talep nedeniyle sanayici yatırımlarını azaltmaktadır. Azalan yatırımlar, gelecekteki büyüme hızlarını da aşağı çekecektir. Bütün göstergeler bu yılın ilk çeyreğinde durumun daha da kötü olduğunu göstermektedir. Ekonomik güven endeksi sert bir biçimde düşmüştür. Bu gidişle bu yılın ilk çeyreğinde pozitif bir büyüme görürsek buna bile sevinecek hale geldik. Üzerinde düşünülmesi gereken husus budur.” dedi.
 
Net ihracatın büyümeye katkısına sevinemediklerini belirten Özdebir,“Kimse ihracata dayalı büyüdük diye sevinmesin. İhracatımızda ciddi bir artış olmamıştır. Dünya ve bölgemizdeki konjonktür, nedeniyle yakın gelecekte de ciddi bir artış olmayacaktır. Net ihracatın pozitif katkısının nedeni, düşük büyüme ve zayıf iç talep yüzünden düşen ithalattır ” diye konuştu.
 
Özdebir, “Vasat büyüme döneminden çıkmak için yeni bir büyüme hikayesine ihtiyacımız var. Bu yeni hikaye, ülkemizde bir zihniyet değişimini gerektirmektedir. Şirketleri, girişimciyi, üretimi ve yatırımı her şeyin merkezine koyan bir zihniyet siyasete, ekonomiye ve bürokrasiye hakim olmazsa, bu vasat büyüme kıskacından kurtulamayız. Verimliliği artırmak, yüksek katma değerli ürünlere yönelmek ve şirketlerimizi büyük ve karlı hale getirmek zorundayız. Aksi halde, avare kasnak gibi enerjimizi tüketir, yüksek büyüme ve refah artışını hayal etmekle kalırız.” dedi.