ASO Başkanı Ardıç Cam Sektörü Çalıştayı’na Katıldı

   2023-01-27

“Yurtdışından gelen ve haksız rekabet yaratan, plaka ve işlenmiş camların, ülkemize girişinde denetim ve gözetim ile ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekiyor”

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından Sapanca’da düzenlenen Türk cam sektörü ihracatını uluslararası alanda daha da ileriye taşıyacak stratejiler, sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı Cam Sektörü Çalıştayı’na katıldı. 

ASO Başkanı Ardıç burada yaptığı konuşmada, sektörün gerek ulaştığı hacim, gerekse teknoloji düzeyi ile Türkiye’nin en ileri sanayi kollarından biri konumunda olduğunu söyledi. Ardıç, “Paydaşı olduğum ve düz cam sektöründen aldığımız yarı mamulü işleyip, katma değer katarak yapılan ihracatta firmalarımızın her geçen gün yeni pazarlara ulaştığını ve güvenilir/talep edilen tedarikçi olduğumuzu görmek bizleri gururlandırmaktadır” dedi. 

Ardıç, Türkiye düz cam, cam işleme, lamine ve cam esaslı yalıtım birimi üreticilerinin birbirini destekleyen büyük bir ekosistemin paydaşları olduğuna dikkat çekti. ASO Başkanı Ardıç, “Özellikle son dönemde yurtdışından gelen ve haksız rekabet yaratan, plaka ve işlenmiş camların, ülkemize girişinde denetim ve gözetim ile ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekiyor. İnanıyoruz ki kısa sürede bu hususlarda da  gerekli adımlar atılacak ve sektörümüzün önü açılacaktır” ifadesini kullandı. 

Ardıç, sektörün küresel ölçekte daha da iyi bir konuma gelebilmesi için dijital dönüşümü hızla tamamlaması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, daha yüksek teknolojili üretim için kısa, orta ve uzun vadeli yatırımların belirlenmesi, iş gücü becerilerinin geliştirilmesi ve inovasyon ekosisteminin büyütülmesi gerektiğini belirten ASO Başkanı Ardıç şunları söyledi: 
“Daha iyi bir fiziksel alt yapı için yeterli ve sürdürülebilir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bir ülkenin küresel anlamda sektörel rekabet gücü elde edebilmesi, ülkenin ürün grubu bazında uzmanlaşma düzeyini belirlemesi ve buna yönelik politikalar uygulaması ile mümkündür. Özellikle sektörümüzün daha da dinamizm kazanması için, uygun ihracat ya da teşvik politikaları uygulamalı, üretim maliyetlerini azaltıcı vergi düzenlemelerine gitmeli, sektörün yüksek enerji fiyatlarından etkilenmemesi yönünde önlemler alınmalıdır. Özellikle son dönemde firmalar için önemli bir sorun olan ara malı ve girdi maliyetleri konusunda kapsamlı politikalar üretmelidir.” 
 


ONLINE HİZMETLER