Ardıç: KOBİ’lerin Elini Rahatlatan Kararı Olumlu Karşılıyoruz

   2023-05-26

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği ile getirilen değişiklikleri değerlendirdi. 

Tanım değişikliyle ilgili taleplerinin kabul görmesinin KOBİ’lerin teşviklere erişimindeki sorunları çözeceğini ve bu bağlamda sürdürülebilirliğin sağlanacağını belirten Ardıç, 
“KOBİ’lerimizin konjonktürel olarak ihtiyaç duydukları değişikliğin yürürlüğe girmesi, bu şirketlerin elini rahatlatacaktır. O yüzden bu kararı son derece olumlu karşılıyoruz” dedi. 

Ardıç’ın değerlendirmesi şöyle:

Bir süredir yüksek oranlı enflasyona bağlı olarak, KOBİ’lerimizin bilançolarında hacim büyümesi yaşanıyordu. Bu durum ise birçok KOBİ’nin tanım dışına çıkmasıyla, verilen desteklerden yararlanamamalarına yol açıyordu. Yeni düzenlemeyle, KOBİ tanımındaki bilanço sınırının 250 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarılmasıyla, birçok şirket KOBİ tanımlarını koruyabilecekleri için teşvik ve desteklerden yararlanmaya devam edeceklerdir. Bu bağlamda sürdürülebilirlik sağlanacaktır.
Aynı şekilde mali yapısı bozulan büyük şirketlerin iki dönem beklemeden KOBİ vasfı kazanmasına ilişkin değişiklik de, şirketlerin KOBİ desteklerinden yararlanmalarına imkan tanıyacaktır. Değişiklikle, KOBİ niteliği belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birisinin (çalışan sayısı, bilanço büyüklüğü, hasılat) son iki hesap dönemine ait verilerle aşan işletmeler yine KOBİ niteliğini kaybedecek. Ancak daha önce KOBİ olmayan ama son hesap döneminde bu kriterlerin altına düşen işletmeler aynı dönemde KOBİ niteliği kazanacaklar. Böylece, mali yapısı bozulan büyük şirketlerin daha hızlı toparlanmalarına ve ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam etmelerine ilişkin bir ekonomik iklim yaratılacaktır.

Üretim ve yeni istihdam yaratma kabiliyetleri ve ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanmasındaki etkileri tartışılmaz olan KOBİ’lerimizin bu kararlarla, varlıklarını sürdürülebilmelerine destek sağlandığını düşünüyor ve hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” 
 

ONLINE HİZMETLER