ARNAVUTLUK DİPLOMAT OTELİ SATIŞI

    21 Kasım 2018

İşareti : 05/5000-2932
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin yazısına atfen, Senegal’in, Yükselen Senegal Planı’nın ikinci aşaması olan 2019-2023 (PAP2)Öncelikli Eylem Planının hayata geçirilmesi için kamu-özel ek finansmanları seferber etmek amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Dünya Bankası ile işbirliği içerisinde Aralık 2018 de Paris’te “İstişare Grup Toplantısı (GCP2018)”nın düzenlemeye karar verdiği bildirilmiştir.


Yazıda ayrıca, istişare Grup Toplantısı boyunca, tarım, bahçecilik ve tarım ticareti, enerji, petrol ve gaz madenleri, sanayi, inşaat ve altyapı, dijital ekonomi, turizm ve yatırım fonları sektörlerinin ön plana çıkarılacağı bildirilmektedir.


Bu çerçevede, söz konusu organizasyona ilişkin taslak program ve katılım koşulları senegalbuyukelciligi@gmail.com e-posta adresi veya 0312 442 00 46 telefon numarasından temin edileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Diplomat Otel Sunum (27 sayfa)