ARJANTİN EKONOMİ BAKANLIĞI TİCARET MÜSTEŞARI İLE GÖRÜŞME

2023-05-24

İşareti : 05/5000-1777

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan, Ticaret Bakanlığı'na Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen, Arjantin Ekonomi Bakanlığı Ticaret Müsteşarı ile Buenos Aires Büyükelçimiz arasında gerçekleşen görüşme hakkında hazırlanan not ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Arjantin Ekonomi Bakanlığı Ticaret Müsteşarı İle Görüşme Hakkında Not.docx
ONLINE HİZMETLER