AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-01 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

2021-04-06

İşareti : 05/5000-1624

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, imalat sanayi sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitesinin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-01 Proje Teklif Çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir.

2021-01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren küçük işletmelerle orta büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasıdır. Söz konusu çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte yer almaktadır.

 Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Bilgi notu.pdf